Как производителите на метали и минните компании се адаптират към по-зелен свят

BloombergNEF пусна първия си рейтинг за прехода на бизнес модела за 53 големи компании в сектора

07:27 | 22 октомври 2021
Обновен: 09:47 | 22 октомври 2021
Автор: Даниел Николов
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Секторът на металите и минното дело е огромен производител на ресурси и огромен потребител на ресурси. Той изкопава суровините и ги трансформира чрез енергийно интензивни процеси в съвременните черти на нашата застроена околна среда. По този начин той също така създава около една четвърт от отчетените парникови емисии на 12 000-те най-големи компании в света. Както при други трудни за ограничаване сектори, като производството на цимент или морското корабоплаване, значителното намаляване на емисиите от металургията и добива ще бъде от решаващо значение за смисленото декарбонизиране на световната икономика.

Започването на това усилие изисква ясна представа къде са компаниите и секторите днес. 

BloombergNEF току-що пусна първия си рейтинг за прехода на бизнес модела за 53 големи компании в сектора. Резултатите измерват риска на всяка компания от текущия им профил на емисии и готовността на бизнеса им за дълбока декарбонизация. Резултатите подчертават къде компаниите се движат бързо и къде бавно и подчертава разликите между компаниите за инвеститорите, които се интересуват от съпоставянето на предприятията в техните усилия за преход.

Резултатите от BNEF са представени като две части. 

Първата е рискът в бизнес модела - тоест доколко една компания е изложена на свиване (или ръст) на търсенето на нейните продукти при сценарий на нулеви емисии, интензивността на емисиите на нейните продукти и силата на натиска на заинтересованите страни да действа по въпроса за емисиите. 

Втората част е адаптирането на бизнес модела - тоест стратегията на компанията за привеждане на портфолиото си към нулеви тенденции, колко лесно може да произвежда продукти с по-ниски въглеродни емисии в сравнение с конкуренцията, мащаба на технологията за декарбонизация, която има днес, и включването на климатичния риск при вземането на управленски решения.

Констатациите са поучителни в редица отношения. Повечето от водещите компании са базирани в Европа, до голяма степен благодарение на политическата среда, насърчаваща или принуждаваща за значително намаляване на емисиите. Само три компании в топ 10 са базирани извън Европа - Codelco в Чили, Tata Steel в Индия, и BHP в Австралия. 

BNEF metal

Технологиите и инвестициите в технологиите са предсказуеми. Наличието на нисковъглеродни технологични програми (често наричани нисковъглеродни решения) е важно за постигането на високи резултати. Тези програми включват усилия като капацитет за рециклиране на метали, използване на възобновяема електроенергия, проекти за използване на водород вместо въглища или газ за горене и химична обработка, както и инициативи за улавяне, използване и съхранение на въглерод. По подобен начин интензитетът на производство на електроенергия може да се превърне и в бъдещо конкурентно предимство. Norsk Hydro и ArcelorMittal произвеждат крайни продукти, които са силно енергоемки, и двете разработват източници на електроенергия с ниско или нулево съдържание на въглерод за използване в техните производствени процеси.

Ангажираността на клиентите също е важна. Нетни цели сред производителите на автомобили и други големи купувачи на метали включват техните доставчици, металообработващите и минните компании. От изследваните компании повече от една трета са заявили значителен брой клиенти със собствени цели за декарбонизация по веригата на стойността. По-специално производителите на метали ще установят, че или трябва да доставят нисковъглеродни метали, или рискуват да загубят клиенти.

Размерът също има значение. По-големите компании получават по-високи резултати от по-малките компании. Причината е доста проста: по-големите компании най-вероятно са по-способни да финансират дейности по декарбонизация, използвайки собствени ресурси или чрез достъпа си до финансиране на капиталовите пазари. 

Съществува обаче важна подточка в размера на компанията. Да си голям помага. Но това, че сте диверсифицирани и продавате редица метали или сте интегриран и активен по цялата верига на стойността от добива на руди до производството на крайни метали, не го прави. Компаниите с най-висок резултат за всеки вид метал са силно фокусирани върху един продукт и един сегмент. Norsk Hydro произвежда само алуминий; ArcelorMittal получава 95% от приходите от производството на стомана; Codelco получава повече от 90% от приходите от добив на мед. Rio Tinto получава почти 60% от приходите си от желязна руда и още 20% от алуминий. Тясно фокусираните компании имат способността да усъвършенстват конкретни технологии и продукти и (при условие, че са с по-голям размер) да се отличават от конкуренцията.

BNEF dif

Разнообразните компании могат да имат големи баланси благодарение на продажбата на много продукти на много пазари, но те също трябва да се адаптират към по-широк спектър от мерки, за да се декарбонизират. Единствено Anglo American, с приблизително равномерно разпределение на приходите между метали от платинената група, желязна руда и мед, се отличава сред най-добрите производители.

Минните компании имат най-широкия диапазон от резултати в изследването на BNEF. Тази широка гама дава на инвеститорите достатъчно информация, когато разглеждат ролята на минните компании в дълбоко декарбонизираното бъдеще: какво произвеждат, как го правят, с какви технологии и иновационни планове и накрая, с каква степен на ангажираност се подготвят за бъдещето.