Защо икономическата болка на Турция този път няма да разстрои инвеститорите?

Някои големи инвеститори вече разглеждат Турция отделно от останалите активи

09:12 | 17 август 2020
Обновен: 09:18 | 17 август 2020
Автор: Магдалена Иванова
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Много показатели на Турция сочат, че тя става все по-изолирана от други развиващи се пазари, пише Bloomberg в свой анализ. Страната разширява паричното си предлагане и изразходва валутните си резерви по-бързо от всяка друга голяма развиваща се икономика. Основната лихва на нито една друга голяма развиваща се държава не е толкова много под инфлацията.

Освен това фактът, че сривът на лирата изглежда до голяма степен местно явление, подтиква инвеститори като Citigroup и Fidelity International да разглеждат Турция отделно от останалите активи.

Това може да е утеха за инвеститорите в развиващите се страни, които се надяват да се избегне повторение на ситуацията от 2018 г., когато валутната криза в Турция помогна да се насочи вниманието към слабите места на други развиващи се пазари, което в крайна сметка доведе до разпродажби на активи от Южна Африка до Бразилия и Индия.

Анализът на тесните пари М1 за 25 развиващи се държави показва, че повечето азиатски и източноевропейски правителства са задържали увеличаването на този показател до едноцифрено число, като средно все пак то е 10.63%. В Турция обаче разширението е с почти 7 пъти по-голяма скорост, а след нея се нарежда Аржентина.

Резерви

Брутните валутни резерви на Турция намаляват с много по-бързи темпове в сравнение с няколко страни, в които също се отчита спад. Това е така, защото държавните кредитори се наместват на пазара, за да подкрепят лирата.

Повечето развиващи се държави запазиха или увеличиха резервите си, дори когато свиването на търговията подкопава приходите от износ.

Лихвени проценти

Турската централна банка увеличи разходите за финансиране в опит да подкрепи лирата без да повишава основния си лихвен процент. Но когато основната лихва се сравни с инфлацията реалната лихва в Турция е най-ниската сред 23 от основните развиващи се държави.

Предвид нарастващото разделение между финансовите показатели на Турция и на други развиващи се пазари, то паричните мениджъри започната да третират страната като отделен случай.

„Имаме опасения относно много слабата нетна позиция на валутните резерви, повишения растеж на кредитите в страната и прекалено разхлабената парична политика, което води до непривлекателни реални лихви“, обяснява Пол Гриър от Fidelity International.

От Citigroup смятат, че макроикономическата картина в Турция значително се отклонява от основните развиващи се държави по два основни фактора: инфлационен профил и баланс по текущата сметка. От инвестиционната банка очакват БВП на Турция да нарасне с 4.5% спрямо предходната година, но без перспектива за подобряване на текущата и фискалната сметка.