Бързата интернет връзка е необходима както електричеството и водата

Как Германската социалдемократическа партия иска да насърчава цифровизацията, която служи на общото благо.

15:27 | 16 ноември 2018
Бързата интернет връзка е необходима както електричеството и водата

Федералното правителство обсъди своята стратегия за цифровизация през седмицата в Потсдам. В анализ за германския седмичник Die Zeit министърите на правосъдието Катрина Барли, на труда Хубертус Хайл и на финансите Олаф Шолц представят пет точки, които от гледна точка на тяхната Германска социалдемократическа партия ще са решаващи за цифровизацията.

"Дигитално е по-добре". Всеки предприемач или политик, който държи на себе си, не може да се откаже от това твърдение. Но сама по себе си цифровизацията няма да свърши работа. "Ние преживяваме радикални технологични промени, които променят икономиката, света на труда и нашата демократична култура. Това не е сила на природата, която ни връхлита, тук става дума за промени, над които можем да влияем. Именно поради тази причина се нуждаем от демократично разбиране за това как възнамеряваме да процедираме с тази технология, която предизвиква нашите норми и ценности. Наивната вяра в технологиите е също толкова погрешна, колкото и бягството при отричането на прогреса. Дигитализaцията не е самоцел за нас. Предлагаме пет принципа за структуриране на дебата за цифровизацията", пишат авторите.

Първо, бързият достъп до интернет е необходим както електричеството и водата.

Няма повече оправдания: цифровата инфраструктура е основната предпоставка към цифровизацията. Подобно на електричеството или течащата вода, бързият интернет е очевидно необходимо благо. Ако еквивалентността на житейските взаимоотношения в достъпа до цифрова инфраструктура не е даденост, това ще насърчи разслояването на нашето общество. Мрежовата и образователната инфраструктура трябва да бъдат значително разширени, така че всички граждани на Германия да могат да спечелят от цифровата трансформация. Фондът "Цифрова инфраструктура", който финансира постъпленията за държавата от търговете за 5G радиочестотния спектър, ще подпомогне развитието на мрежи с оптични влакна в селските райони и ще стимулира подобряването на цифровата инфраструктура за училищата. През 2018 г. ще предоставим на разположение за това 2.4 млрд. евро като начално финансиране.

Второ, правото на суверенно участие в дигитализирания трудов свят

Работата се променя, но няма да свърши. Едва в много малко области всички дейности ще бъдат заменени от машини, но в почти всички професии някои неща ще бъдат автоматизирани. Това поставя нови изисквания пред служителите. По-голямата част от тези, които ще работят през 2030 г., вече са в професионалния живот. Само чрез широк достъп до образование и обучение можем да дадем възможност на всички да участват в дигитализирания свят на труда. Законът за квалификационните възможности е първата стъпка: Служителите, засегнати от структурни промени в резултат на цифровизацията, биха могли да бъдат по-добре насърчавани при продължаващото обучение. Ще се подсили и по-нататъшното консултиране във Федералната агенция по заетостта.

За да посрещнем предизвикателството на цифровата трансформация, се нуждаем от по-напреднали идеи, като например правото за по-нататъшно образование и "сметка на шанса", с която се финансират адекватно квалификациите и професионалното развитие. При това трябва да се стремим към поддържане на добрите работни места и подобряване на качеството на работа чрез нови технологии. Трябва да предотвратим ерозията на социалните права, свързана с класическите трудови правоотношения.

Предоставянето на самостоятелна заетост чрез цифрови платформи, като Helpling или Deliveroo, не трябва да бъде само по себе си проблем, ако се иска от работната сила. Но задължителната застраховка за старост за самостоятелно заетите лица е важна стъпка в предотвратяването на замяната на защитените работни места с по-малко сигурни места и субсидирането на публичните бизнес модели, базирани на избягване на социалноосигурителните права.

Трето, да се запази силата на средната класа и да се гарантира лоялна конкуренция

По крайбрежието на Тихия океан дигиталните пионери развиват икономически и социален ред, известен като либерален (калифорнийски) или тоталитарен (Китай). За нас, европейците, става дума за противодействие на това с модела на ценностите "Европа". Нуждаем се от операционна система за цифровата социална пазарна икономика, основана на участие, общо благо, справедлива конкуренция и защита на потребителите. Само тогава ще създадем необходимото приемане на цифровата трансформация в обществото.

Трябва да доразвием нашата растяща, смесена икономическа структура. Това включва стимулиране на цифрови бизнес модели и кооперативни платформи, независимо дали са организирани като консорциуми или по друг начин, които могат да се конкурират с глобалните монополисти.

Останалите две предложения вижте в продължението на материала в Die Zeit (на немски).