Египет разчита да преодолее различията с Турция

Мустафа Мадбули, министър-председател на Египет

18:00 | 17 септември 2021
Преводач: Петя Кушева

Нека поговорим за Египет и Турция. Вчера се свързах с министъра на външните работи. Двудневни преговори с Турция. Какъв напредък беше постигнат в края на двудневните разговори?

Египет и Турция имат много характерни исторически връзки. Ако говорим за гражданите, мисля че имат много добри взаимоотношения.

Най-важното, което търсим като правителство тук и, разбира се, двете страни, е че има добронамереност, за да възстановим добрите отношения между Египет и Турция. И най-важното, вярвам, че трябва да преодолеем заедно противоречивите въпроси, пред които вече сме изправени.

И аз вярвам, че през последните няколко дни с втория кръг от консултации, всички тези противоречия вече са поставени на масата и се надяваме, че с добри намерения от двете страни наистина можем да продължим напред в това отношение.

Светът се чуди ще възстановите ли дипломатическите отношения преди края на годината? Мислите ли, че е възможно?

Определено, ако постигнем съгласие по тези въпроси, това са все още проблемите, които са спорни, защото имаше много раздвижване вече през последните няколко месеца, но все пак има спорни въпроси, които вярваме, че ако успеем да ги преодолеем и определено нещата ще се придвижат напред.

Преди да продължим нататък, какво бихте казали, че е най-големият проблем, който трябва да преодолеете между вас?

Мисля, че това е да не се намесваме в управлението на другата страна, но най-важното е това, което се е случило в Либия. Вярвам, че е много важно.

Мислим, че Либия трябва да бъде единна държава и се управлява от собствените си граждани. Ние помагаме много на различните партии на Либия, за да могат да се споразумеят за следващите стъпки на своята страна.

Най-важното е други държави да не се намесват физически, за да повлияят на вземането на решения, вместо различните партии в Либия. Мисля, че това е много важно и вече няколко пъти подчертахме, че бихме искали да оставим либийците да решават бъдещето си.