Какво представляват специалните права на тираж, част 1

Джофри Окамото, първи заместник директор на МВФ

17:15 | 13 април 2021
Преводач: Мария Попова

Радвам се, че ще мога да изясня нещата около специалните права на тираж. Това е много сложен, почти езотеричен инструмент, който рядко получава внимание в телевизионните студия.

Специалните права на тираж са допълнителни резервни активи и представляват евентуална претенция към твърда валута на член на МВФ.

Те се тиражират на базата на квоти, на икономически принцип в глобалната икономика. Държавите могат да ги теглят или да надграждат позицията си, точно както и с всеки друг резервен актив.

Но нека отделим малко време, защото налице е една странна концепция за резервите сред хората отговорни за политиките в САЩ, но същото важи и за всяка юрисдикция, която има централна банка и тя може сама да печата свои резервни активи.,

Повечето страни по света, когато сключват сделки помежду си трябва да използват твърда валута, която не могат да печатат.

Това означава, че те трябва да спечелят тази чуждестранна валута, трябва да спечелят някак тези резерви по методи, които се оказаха безполезни през последната година.

И така, през изминалата година тези резерви намаляха и това, което се готвим в МВФ да направим е да представим сценарий за общи специални права за тираж на стойност 650 милиарда долара през близките месеци.

Трябва да кажа и още нещо – хората непрекъснато ми изпращат много различни идеи за евентуални бъдещи специални права за тираж. И аз трябва да съм напълно ясен – няма никакъв свръхсекретен план за надвишаване на тези 650 милиарда долара, а аз би трябвало да знам най-добре.