Какво представляват специалните права на тираж, част 2

Джофри Окамото, първи заместник директор на МВФ

17:15 | 13 април 2021
Преводач: Мария Попова

Страните преживяха трудни времена през последната година.

Ние разглеждаме широката система, широката международна парична система, балансите на всички държави членки и както се досещате, те преживяха трудности през изминалата година.

Те изпитват съществени нужди в настоящето и в близкото бъдеще. Това е нужда от резерви.

Стегнатият сценарий, който ще представим на управителния съвет през следващите месеци се отнася до адекватността на резервите и мястото за специалните права на тираж в набора от глобални резервни активи.

Това не е заместител на необходимостта да се кандидатства пред МВФ за финансиране в подкрепа на широката икономическа реформа.

Това не замества необходимостта от преструктуриране на дълга в случаите, когато дадена държава има затруднения с обслужването му.

Разполагаме с работещи механизми и програми за другите случаи на необходимост докато специалните права за тираж са свързани с проблема за адекватността на общите резерви и ние ще ги осъществим в съответствие с това.