Предизвикателствата на нулевите емисии

Страни като Франция, САЩ, Полша и Саудитска Арабия имат БВП, обвързан по различен начин с емисиите

07:14 | 18 ноември 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Докато глобалната икономика преминава от високо-въглеродна към зелена, правителствата търсят начини за осъществяване на справедлив преход, при който никой не е изоставен.

Това е колосално предизвикателство с най-разнообразни проблеми.

Страни като Франция, САЩ, Полша и Саудитска Арабия имат  БВП, обвързан по различен начин с емисиите.

Което значи, че са изправени пред различни предизвикателства пред целта от нулеви емисии. Държави като Полша добиват 75% от енергията си от въглища, а секторът дава работа на 110 хиляди души.

2/3 от държавните приходи на Саудитска Арабия са генерирани от петролната индустрия и 2/3 от всички работещи саудитци са наети в обществения сектор.

Има 400 хиляди души, работещи в автомобилостроенето на Германия, заплашени от безработица, защото индустрията преминава към електромобили.

Независимо от потенциалните икономически и политически негативи от този преход, страните се споразумяха, че той е необходим.

Междуправителствената експертна група по климатичните промени през 2018 г набеляза резкия спад, необходим за постигането на нулеви въглеводородни емисии до 2055 г, или дори до 2040 г.

Но има надежда и начин това да стане справедливо.

 Места като Великобритания отбелязват повишен растеж, докато същевременно свиват консумацията си на въглища.

Важна стъпка е намаляването разходите на новите технологии и в резултат създаването на нови работни места в новите браншове. Възобновяемите енергии стават все по-евтини, а разходите се очаква да спаднат.

 В момента има малко над 10 хиляди работни места в сектора на офшорната ветро-генерация на Великобритания,  в бившите индустриални и производствени центрове. А индустрията очаква броят им да се утрои, и повече, в идното десетилетие.

Други страни намират собствените си успешни формули. Например Индия произвежда едно от най-евтиното соларно електричество в света и създава  100 хиляди работни места във възобновяемата енергетика, като така повишава и конкурентоспособността на икономиката си.

Когато политика, политики и икономика се съюзят, справедливият преход става възможен.