Как ще се оценява ваксината в САЩ

Франсин Колинс, директор на Националния институт по здравеопазване на САЩ

14:48 | 10 септември 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Мога да кажа достатъчно твърдо, че решенията за оценяване на ваксината ще са научно обосновани. Знам, че говоря от името на колегите си в правителството и по-широката научна общност като казвам, че това трябва да е единствената база за решения. Иначе хората няма да се очаква да ни се доверят.

Това трябва да е единственото мерило.

Дали ще стане до определена дата – не мога да ви кажа в момента.

Защото не знам какво ще стане в близките месеци.

Мога да изразя предпазлив оптимизъм, че до края на 2020г поне една от ваксините ще се окаже безопасна и ефективна. Но дори и това е предположение.

Да се предвижда дали ще стане в определена седмица преди или след определена дата в началото на ноември не е нещо, което някой учен сега може да каже и да е сигурен, че знае какво говори.

Така че да, единствено науката ще бъде основа на тези решения. Иначе няма да участвам.