Бум на телемедицината в пандемията, част 2

Кой получава осигуровките

16:27 | 10 юли 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

До пандемията Медикеър и Медикейд не биха платили за здравни услуги чрез Telehealth, освен за пациенти в селските райони и за тези при лоши условия. Частните застрахователи обикновено им подражаваха.

Лекарите пробваха Telehealth известно време и не получаваха същото заплащане, каквото при посещения на пациентите на живо.

След това дойде Covid 19. Насред притесненията от опасностите при посещение на лекарски кабинет, Министерството на здравеопазването отмени много от правилата, които възпрепятстваха широкото разпространение на Telehealth.

През март бе съобщено, че лекарите могат да използват приложения, които не са обществено-достъпни.

Реши се че няма да бъдат наказвани с глоби и могат да говорят с пациентите си по този начин. Регулаторите улесниха също плащането на лекарите да бъде същото за виртуалните прегледи, както за реалните.

И почти всяко друго изискване относно лицензи бе отменено от държавата, което направи по-лесно за лекарите да лекуват пациенти онлайн, без първоначално да установяват връзка на живо. В много случаи на лекарите сега дори е разрешено да лекуват пациенти дори други щати.

С премахването на регулаторните бариери, Telehealth процъфтява по време на пандемията.

Седмицата преди да бъдат въведени националните разпоредби в САЩ за оставане вкъщи, Медикеър съобщи че 11 хиляди души са използвали Telehealth услугите.

Един месец по-късно в разгара на пандемията, прегледите нараснаха до 1.3 млн седмично, увеличение от 12 хиляди процента. Големият въпрос е какво следва? Теоретично свършват, когато свърши пандемията, но законодателите намекнаха че някои от елементите на Telehealth ще останат в употреба.

Експертите по здравеопазването очакват да продължи използването на телемедицината и не само да продължи, а и да процъфти. Регулаторните органи го искат, Министерството на здравеопазването го иска, пациентите го искат, лекарите го искат. Най-после всички искат да бъдат в един отбор. Възможно е това да бъде момента, когато най-после виртуалния лекар от фантастиката да стане реалност.