Промени в полицията в Ню Йорк

Бил де Блазио, кмет на Ню Йорк

03:12 | 19 юни 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Обявявам две значими промени в полицията на Ню Йорк, включително за случаите, когато има значително нараняване на цивилно лице.

Първо, незабавното решение при всеки един такъв случай за това дали даден полицай да бъде понижен, тоест да му се отнемат значката и оръжието или напълно отстранен, това решение при наличие на значително нараняване на цивилно лице, ще се взема от полицейския комисар в рамките на 48 часа.

Ще отбележа, че, разбира се, при изключителни обстоятелства, когато, например щатският прокурор е намесен или при наличието на много специфична динамика, това ще отнеме повече време. Но стандартът ще бъде 48 часа за това първоначално решение. А стандартът за „Вътрешния отдел“  да приключи пълното си разследване за незабавно решение за дисциплинарно производство ще бъде 2 седмици или по-малко.