Изборът между метали и минни компании според BlackRock, част 1

Иви Хамбро, глобален директор Тематично и секторно инвестиране, BlackRock

16:00 | 16 април 2024
Преводач: Силвия Грозева

В момента сме в такъв пазар, че суровините леко се надуват в балон. Натискът расте. По-рано споменахте сушата на места в Африка и натискът там. Има проблеми в развитие около какаото.

Забелязваме, че фундаментите започват да се отразяват повече върху оценката на суровините.

Започваме да откриваме, че финансовите инвеститори се събуждат след като дълго време не се интересуваха от това. Приемаха предлагането за даденост.

Част от тези пазари започват силно да се стесняват. Негативното настроение около Китай се усеща силно на пазара и охлажда всякакъв интерес в тази посока. Сега започваме да забелязваме облекчение на този натиск. Икономическите данни днес на места бяха добри, по-добри от очакванията преди няколко месеца. След като това настроение започва да намалява, фундаментите ще започнат да се усещат. И суровините като злато и мед ще се върнат към оценка според фундаментите. Това е много вълнуващо за компании като нашата.

В такава среда метали ли да купувам или минни компании?

Чудесен въпрос. Има място и за двете. Не ви го казвам аз. Просто казвам, че някои хора предпочитат да си направят чиста експозиция към суровините. Те са доволни да поемат риска, свързан с фючърсните контракти, които имат роля в експозицията към суровините и в продуктите или индустриите, които създават.

Други искат ръста на компаниите, находищата, дивидентите. Искат компаниите да управляват експозицията към тези суровини вместо тях. И затова тръгват към акциите.

Очевидно съществува волатилност при акциите, което се прибавя към експозицията към цената на суровините.

Така че докато се чувствате добре с това високо ниво на риск, който може да се компенсира с по-висока възвръщаемост с времето под формата на дивидент и т.н., има място и за двете.

При нашите клиенти забелязваме, че когато искат по-позитивна доходност на пазара, определено се насочват към суровинните акции. Абсолютно. Защото получавате повече за вашите долари.