Лари Съмърс: По-дългосрочните лихвени проценти не са на никакъв връх

Лорънс Самърс, бивш министър на финансите на САЩ

15:13 | 18 август 2023
Преводач: Мария Попова

Дали доходността по 10 годишните облигации ни подсказва нещо за икономиката като цяло, къде е инфлацията и къде е икономическия растеж?

От доста време прогнозирам повишаването на лихвите. Десет годишните облигации имат три елемента: те зависят от очакваната инфлация, от реалния лихвен процент и от срочната премия по сумата когато десет годишната ставка надвишава очакваните краткосрочни лихви. Да разгледаме тези три елемента. Инфлацията може да се понижи, но мисля, че повечето хора ще се изненадат, ако тя бъде стабилно ниска на 2% през следващото десетилетие. Нека допуснем, че средната инфлация ще бъде 2,5%. Считам това за консервативна стойност. Не знаем какво ще се случи с реалните лихви, но знаем, че бюджетният дефицит е много голям и вероятно ще достигне 7% до края на десетилетието според бюджетната комисия. За мен, по-реалистичното допускане е, че някои от данъчните облекчения останали от Тръмп ще се запазят, че разходите по националната сигурност ще нараснат, плюс реалистичното допускане за обслужването на дълга, което бюджетната комисия определя като разход от 2,3% за краткосрочни облигации, и когато отчетем цялата тази съвкупност, то ще видим, че реалният лихвен процент е в рамките от 1,5 до 2%.