Гордън от UBS очаква слаб долар в края на годината

Уейн Гордън, директор на суровини и FX в UBS Global Wealth Management

17:26 | 30 май 2023
Преводач: Петя Кушева

Наблюдаваме известно засилване на долара напоследък. Селективно засилване.  Какво мислите?

Все още вярваме, че доларът ще бъде по-слаб в края на годината. Най-важното за нас е, че сега смятаме, че сме преодолели част от по-голямата волатилност заради дебата за тавана на дълга. Очевидно в следващите няколко дни, ще стане доста напрегнато. Но смятаме, че сделката е постигната. И в този контекст очакваме някои от тенденциите от второто тримесечие отново да започнат да се проявяват.

Ключовият момент за нас е очакването растежът в САЩ да продължи да се забавя. В този контекст затягането на кредитирането ще продължи през втората половина на годината. Това ще доведе до забавяне на потреблението в САЩ и може наистина да накара Фед да започне да прави по-очевидна промяна и евентуално дори да започне да намалява лихвите до края на четвъртото тримесечие. А това ще продължи да води до намаляване на натиска върху долара.

Но в общи линии, макар и да има известно изоставане, смятаме, че може да се навакса. Австралийският долар например. Смятаме, че Австралийската централна банка ще задържи лихвите до края на тази година и до началото на 2024 г.

Ще се спра на австралийския долар след секунда. Но, ако бъде сключена сделката за тавана на дълга, както изглежда, следващите притеснения ще бъдат свързани с това,  което ще направи Фед. Споменахте за по-очевиден завой.  Но дали трябва да продължат да правят това, което правят? Може би пауза през юни вероятно и може би още едно повишение през юли. Кога затягането на кредитирането ще свърши работата вместо тях?

Да, мисля, че когато става въпрос за Фед, пазарът всъщност е направил много преоценки през последните три - четири седмици. Вече имаме почти пълно увеличение на лихвите на следващото заседание на Фед.

Предполагам, че от наша гледна точка те са много близо до това, ако не са приключили вече. Някои от данните бяха малко малко по-силни. Някои от тези данни са до голяма степен в потреблението. И там смятаме, че затягането на кредитирането ще окаже влияние, особено когато преминаваме през третото тримесечие. Оттук и причината.

Да, може да има определено риск от още едно повишение от страна на Фед. Но смятаме, че в този момент данните отчасти започнаха да отслабват. Потребителските данни ще отслабнат още повече. И като следствие от това Фед ще премине към режим на намаления с настъпването на 2024 г., вместо да продължи да повишава лихвите.