Хуанг от Nvidia: Стигнахме повратна точка

Дженсън Хуанг, главен изпълнителен директор на Nvidia Corp.

23:30 | 29 май 2023
Преводач: Мария Попова

Днес обявяваме Nvidia ACE – Avatar Cloud Engine, проектиран да анимира, да съживява дигиталните аватари. Той ще притежава няколко характеристики, няколко възможности: речево разпознаване, превръщане на текст в реч, разбиране на естествен език, по същество голям езиков модел, и ще използва звука създаван от вашия глас, за да анимира лицето.

Петнадесет хиляди стартъп компании по света днес градят на базата на Nvidia, а 40 хиляди големи компании по света използват ускорени изчисления. Вече сме достигнали повратната точка на новата компютърна епоха. На всеки две години ние правим гигантски скок напред и аз очаквам следващият скок също да бъде гигантски.

Това е новата компютърна индустрия. Софтуерът вече не се пише само от компютърни инженери, софтуерът се програмира от компютърни инженери, които работят със супер компютри с изкуствен интелект. Тези супер компютри с изкуствен интелект са нов тип производствени мощности. В бъдеще, всяка една голяма компания ще има също и производствени мощности с изкуствен интелект. Ще градите и ще произвеждате интелект на вашите компании.