Какво очакваше SGMC Capital от протоколите на Фед, част 2

Макс Бондури, основател и директор на SGMC Capital

06:05 | 24 ноември 2022
Преводач: Мария Попова

Ако се окаже, че протоколите на Фед са с агресивен тон, каква би била много агресивната позиция? Дали тя би включвала агресивно говорене за тавана на лихвите? Какво бихте отчели като агресивно поведение?

Агресивното поведение би върнало отново възможността за увеличение със 75 базисни пункта на следващото заседание. Много агресивно поведение би означавало граница на лихвите от 5,5 до почти 6%.

Съмняваме се, че това ще стане, но те определено искат да запазят опасенията от повишение със 75 базисни пункта за предстоящото заседание.

Защото това ще подкрепи разпространяващото се на пазарите убеждение за възможен обрат, а това ще е негатив по отношение на капиталовите оценки.

Що се отнася до самата агресивна позиция, тя може да стигне само до тук. Но ние не очакваме това да се случи, обаче очакваме тонът отново да е категорично против ранното разхлабване, за което се носят слухове на пазара.

Интересно е рязкото движение в лихвите в Нова Зеландия. Знаем, че централната банка обмисляше силно агресивно увеличение от 1%, но все пак съм изненадан, че след новината не видяхме по-рязка реакция сред останалите участници на пазара на облигации. Вие изненадан ли сте?

Определено днешното решение беше донякъде изненадващо, пазарът не го очакваше.

Разбира се, първата реакция идва от валутния пазар, защото той е най-ликвиден и на него е най-вероятно да се наблюдават по-големи движения.

По отношение на облигациите, времето за реакция е по-дълго и краткосрочните облигации ще реагират по-силно.

Но като цяло реакцията ще е по-мека, защото ще се включат очакванията за бъдещите данни и какви ще са очакванията за макроикономическия растеж. А при по-дългосрочните облигации, еластичността ще е по-малка, защото там се отчитат всички бъдещи очаквания. Така че, те не са непосредствено свързани с днешното решение по лихвите.