AХА за нарастващата печалба и предизвикателствата пред застраховането

Томас Бубърл, изпълнителен директор на AXA

16:30 | 5 август 2022
Преводач: Петя Кушева

Разяснете ми как успявате да повишите цените в настоящата среда и да направите обратно изкупуване. Добро утро!

Да, със сигурност сме в обстановка, в която цената на риска нараства. Когато погледнете различните бизнеси, със сигурност при корпоративните клиенти, винаги много внимателно следим за инфлацията при исковете, която впоследствие води до увеличаване на цените. При бизнеса с продажби на дребно в много от областите, например застраховки на домакинствата, автоматична индексация се стремим да гарантираме, че инфлацията при исковете е отразена в увеличението на цените. Това е нещо много важно и сме много дисциплинирани относно него.

Надявам се, че сте чули директора на инвестиционната Societe Generalе като каза, че не се подготвят за съществено забавяне. Смятате ли, че ръстът на цените може да издържи, да се задържи ако има съществено забавяне, както много хора в Европа очакват?

Увеличенията на цените трябва да се задържат, защото те отразяват увеличението на инфлацията в исковете. Ако тези увеличения на цените не се задържат, няма да можем да застраховаме някои от тези рискове, тъй като не отразяват правилната цена на риска. Правим всичко възможно, за да се уверим, че от една страна има ясна корелация между инфлацията при исковете и увеличението на цените, но също така работим много с нашите компании и клиенти върху превенцията, като се уверяваме, че намаляваме и избягваме тежестта на исковете. Това придобива все по-голямо значение. Вие сте видели, че напоследък пуснахме дигитална търговска платформа, с която помагаме на клиентите си с дигитални услуги, за да предотвратим искове.