Светът е бизнес

Всеки делник от 20:30 часа
Водещ: Ивайло Лаков

Липсват "меки умения" сред младите хора у нас, училището трябва да ги формира

Ирина Илиева, изпълнителен директор на Junior Achievements България, в "Светът е бизнес" 20.05.2024 г.

21:05 | 20 май 2024
Автор: Георги Месробович

Това, което трябва да проумеем като общество е, че образованието не е тема, по която всички знаем много, защото сме преминали през образователната система, а то е основната ценност и база умения, които трябва да развиваме у младите хора – през формалното образование и през образованието вкъщи. Последните години се наблюдава гъвкавост по отношение въвеждане на иновации. Ключът в модернизирането на учебната програма е квалификацията на учителите, като много често за нововъведенията в образователната система няма подкрепа за учителите. Бизнесите в България често споделят, че у младите липсват така наречените "меки умения" (soft skills), това коментира Ирина Илиева, изпълнителен директор на Junior Achievements България, в предаването "Светът е бизнес" с водещ Ивайло Лаков. 

Образованието е тема, която трябва да е във фокуса на вниманието, но за съжаление в момента то не е дългосрочен приоритет, въпреки че се виждат достатъчно икономически доказателства от по-развитите държави, които са инвестирали в образование, каза Илиева. Първата стъпка е образованието да стане основен приоритет на всички граждани. Политическото говорене често включва тази тема, но въпросът е да се премине към следващата стъпка, в която не само се говори, а образованието е основен фокус.

„Това, което трябва да проумеем като общество е, че образованието не е тази тема, по която всички знаем много, защото сме преминали през образователната система, а образованието е основната ценност и основната база умения, които трябва да развиваме у младите хора – през формалното образование и през образованието вкъщи.“

Реформирането на образователната система е едно от предизвикателствата, тъй като тя още е доста централизирана и съществуват административни спънки, дори и някое училище да иска да приложи новост в образованието. Гостът обясни, че в последните години се наблюдава гъвкавост по отношение въвеждане на иновации. Ключът в модернизирането на учебната програма е квалификацията на учителите, като много често за нововъведенията в образователната система няма подкрепа за учителите.

„Нашата визия за развитие на образованието припознава факта, че децата ни са в училище през по-голямата част от своето време и вместо ние да компенсираме за това загубено време в училище (чрез извънкласни дейности), трябва да подпомогнем самата образователна система да им предостави възможности ученето да стане по-интересно, по-приложно, по практически полезно за техния живот, след като излязат от училище. В крайна сметка каква трябва да бъде функцията на образователната система – не само да налее едни знания в главата на едно дете, а въпросът е да се научат младите хора да учат.“

Гостът допълни, че бизнесът у нас е на мнението, че липсват така наречените „меки умения“ (soft skills) сред младите.

Junior Achievements провежда програмата „учебна компания“, в която екипи от ученици разработват бизнес проект, които бива представен. Организацията помага на с насочването към проект, когато е нужно. Вижда се че младите вече се интересуват от актуални теми, като около 60% от проектите са косвено или пряко в сферата на екологията, защото учениците виждат влиянията от измененията на климата и са мотивирани да търсят решение на този проблем. Вижда се, че когато се даде възможността за вземане на решение на младежите, те се чувстват по-отговорни.

На 2 юни в Бургас ще се проведе младежки бизнес форум – „Изгряващи звезди“, който е финалът на програмата „учебна компания“, а победителят ще има възможност да пътува до Италия, където ще участва в най-голямото събитие за младежко предприемачество в Европа. За участие в тази програма училището трябва да е колаборатор, като фокусът на Junior Achievements е работата с учителите и училищата. Но има и други програми, които може да се участва на индивидуално ниво.

Junior Achievements работят в сферата от 27 години, като те са познато име. Освен училищата и директорите, организацията работи и с институциите на централно и местно ниво. Честата смяна на правителства е предизвикателство за целта да имаме дългосрочна цел и тя да бъде постиганата.

Целия коментар гледайте във видеото.

Всички гости на предаването "Светът е бизнес" може да гледате тук.