В развитие

Всеки делник от 12 до 14 часа и от 18 до 20 часа
Водещ: Вероника Денизова

Експерт: Коефициентът на редукция от НОИ може да се свие наполовина

Евелина Милтенова, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), В развитие, 10.01.2020

15:57 | 10 януари 2020

Индустрията на частните пенсионни фондове е най-регулираният стълб във финансовата система на България. Основният проблем е съществуването на несправедливия коефициент за редукция, тъй като е архаичен и подлежи на модификация. Редно е да се извършат прецизни калкулации. Коефициентът трябва да бъде индивидуален и да бъде редуциран поне наполовина, до 10%. Един от проблемите е и когато няма регулярни вноски във втория стълб, коментира Евелина Милтенова, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), в предаването "В развитие" с водещ Делян Петришки.

"Друг проблем са и ощетените лица, например майките", посочи гостът.

Милтенова взе отношение и по темата за пенсионните компании и социалните институции, включени в Европейската информационна платформа „Електронен обмен на данни за социална сигурност“ (EESSI - Electronic Exchange of Social Security Information).

"На 6 януари всичките пенсионноосигурителни дружества на България заедно с НАП, НОИ, НЗОК и Агенцията за социално подпомагане се включихме в EESSI. Тя позволява по-бърз и сигурен обмен на данни и споделяне през електронните канали на социалноосигурителна информация съгласно правилата на ЕС. Чрез платформата се въвеждат стандартизирани процедури, които институциите и компетентните органи ще следват".

"Плановете през следващите години са обменът да стане изцяло електронен. Българските частни пенсионни компании, които към края на 2019 г. управляват над 15 млрд. лв, станаха международно разпознаваеми", уточни гостът.

"Вече електронната връзка е обезпечена с около 15 хил. институции за социално осигуряване с държавите членки на ЕС и страните като Лихтенщайн и Норвегия".

Милтенова подчерта, че с електронната обмяна вече има пробив и прозрачност, разпознаваемост и проверка.

"Нивата на дяловете на пенсионните фондове  в продължение на 20 г. показват средна годишна доходност около 5% бруто. Втората пенсия допълва първата. Първата има демографски проблеми. Вторият стълб е неизбежен, защото това са чисти пари".