Бизнес старт

Всеки делник от 7:00 часа
Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Свободният пазар за електроенергия ще създаде по-конкурентни цени, но и трудности за небитовите клиенти

Пенчо Станчев, старши адвокат към кантора "Димитров, Петров и Ко."; Иван Тошев, председател на Контролния съвет на Национално сдружение на малкия и среден бизнес, Бизнес Старт, 08.09.2020

10:50 | 8 септември 2020
Обновен: 13:58 | 8 септември 2020
Автор: Димитър Баларев

Въпреки улеснената процедура за излизане на свобдния пазар, небитовите клиенти трябва да внимават не само за цените на енергийната услуга, но и за клаузите по договора за смяна на доставчика си. Свободният пазар и произтичащата от него от конкуренция неминуемо ще доведат до по-привлекателни цени, но ще има и затруднения за клиентите - демотивирани възражения за смяна при непогасени задължения; по-дълги предизвестия за прекратяване; клауза за минимални нива на потребления; и възможност за промяна в цената. Вместо да сключват дългосрочни договори, клиентите трябва да изчакат стартирането на нова интернет платформа за сравнение на цените, която ще бъде достъпна до края на годината. Това заяви Пенчо Станчев, старши адвокат в кантора "Димитров, Петров и Ко.", в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

Гостът поясни, че образецът, утвърден от Комисията за енергийно и водно регулиране, е всъщност типов договор в случай, че клиентът не сключи договор с доставчик на свободния пазар до 30 септември. 

"Този договор ще се прилага от първи октомври до края на юни догодина, като целта му е да уреди снабдяването с електрическа енергия със сегашния краен снабдител до сключването на договор с доставчик на свободния пазар. В самия образец няма посочена цена, но най-вероятно ще е близка до сегашната".

"Ако небитовият клиент не спази този срок и не е избрал доставчик по свободно договорени цени, ще се снабдява от сегашния, но в качеството му на доставчик от последна инстация", заяви Пенчо Станчев. 

"В такъв случай цените ще бъдат много по-високи за клиента. Те се определят по методика на КЕВР -  цената на закупената енергия в качеството им на доставчик от последна инстанция плюс добавки."

Пенчо Станчев заяви, че правилата за смяна на доставичка предвижат завление за смяна в срок до 10-то число, за да може тя да влезе в сила от 1-во число следващия месец. "Клиенти, които за първи път излизат на свободния пазар, имат първоначална регистрация при съотвения оператор, която отнема време - между 30 дни и два месеца", поясни още гостът.

"Към момента са регистрани 49 дружества, които трябва да обслужат 300 хиляди фирми в обхвата на закона. Това на теория е възможно, но на практика повечето от тях ще останат при досегашните си доставчици и  ще се снабдяват по силата на типовите договори в рамките на 9-месечния гратисен период. Но до края на юни догодина би следвало клиентите да се ориентират и да преминат на свободния пазар".

"От гледна точка на малкия и среден бизнес не съществува прозрачност при измерването и ценовите равнища на енергията", заяви Иван Тошев, председател на Контролния съвет на Национално сдружение на малкия и среден бизнес.

По негови думи доставчиците нямат интерес да измерват оперативно и в реално време, като по този начин реалният пазар изчезва за сметка на монополното предлагане. "Държавният монопол се смесва с частния и така правото на избор на бизнеса е илюзорно", коментира Тошев.

"Процесът на изравняване с европейските цени вече е 'отпушен'. Досега той се спираше от държавата, която правеше социална политка през тока.  Разликата между двете равнища е съществена".

Още по казуса с либерализацията на енергийния пазар за небитови клинети и целия коментар на Иван Тошев вижте във видеото.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да видите тук