Бизнес старт

Всеки делник от 7:30 часа
Водещи: Роселина Петкова и Христо Николов

Новият кабинет трябва да продължи инвестиционната програма за общините

Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в република България (НСОРБ), в "Бизнес старт" 18.06.2024 г.

12:00 | 18 юни 2024
Автор: Георги Месробович

Очаквания на общините в България след парламентарните избори могат да бъдат разделени на краткосрочни и дългосрочни стратегии за развитието им. Краткосрочните включват продължаване на общински инвестиционни програми, като това включва вече стартиралите проекти и сключването на споразумения за нови. НСОРБ очаква да бъдат проведени разговори около Бюджет 2025 г., за частта свързана с общините, като важен акцент ще бъдат публичните финанси и евентуални промени в данъчните закони, това коментира Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в република България (НСОРБ), в предаването "Бизнес старт" с водеща Роселина Петкова. 

Третото ключово очакване е засилената работа и фокусът върху НПВУ, по който общините имат кратко време да изпълнят проектите. Тези проекти не са стартирали, заради липсата на договореност с централните власти. За общините е важно дали програмите по НПВУ остават приоритетни, за да бъде започната работа по проектите, каза Георгиева.

Голяма част от инфраструктурата трябва да бъде обновена, но не са сключени споразумения особено за домовете за възрастни хора, където се изисква голяма прецизност и добра работа от страна на строителните компании, а общините трябва да организират преместването на ползвателите в други сгради, докато тече ремонтът, но все още липсват сключени договори с ключовите министерства.

Друг ключов въпрос са многофамилните жилищни сгради. В този сектор бяха създадени големи очаквания и бяха предложени над 700 проекта, но за едва 200 има сключени споразумения.

„Колкото по-малко време ни остава за изпълнение, толкова по-голямо предизвикателство става реалното изпълнение на тези проекти, за това имаме очаквания още от първите дни на новия кабинет да бъде ясно артикулирано и в общественото пространство и в частност с общините – остава ли Планът приоритет за нашата държава и дали да инвестираме собствени средства на общините, за да започнем изпълнението на проектите и дали ще ни бъде гарантирано възстановяването им от самия План.“

Въпреки политическите турбуленции на централно ниво, общините продължават да извършват дейността си. Голямо предизвикателство за местната власт в следващите години се очаква да бъде преминаването към изчисляване на такса битови отпадъци на количество. Новият начин на изчисляване ще влезе в сила от 1 януари 2025 г., като таксата ще се начислява само за изхвърлен отпадък в общите контейнери, но не и в контейнерите за разделно изхвърляне.

„Тази промяна ще изисква изцяло да реорганизираме системите си от цветни контейнери, с които ние работим в партньорство с организациите по оползотворяване на отпадъци. И да проведем много силни информационни кампании сред гражданите, за това колко е важно да се събира разделно в домакинствата и да се изхвърля в цветните контейнери. Това няма как да се случи на 100% в оставащите месеци до 2025 г. Преходът ще бъде плавен, но това е най-голямото предизвикателство пред общините в момента и в оставащите 3 години от мандата на местната власт.“

Всяка изпълнена задача на общините допринася или задълбочава проблемите с изменението на климата. Общините работят засилено в тази посока със задачи като: почистването на речните корита, енергийното обновяване на сградите и създаването на енергийни общности и обновяване на градския транспорт.

Климатичните промени все по-често ще предоставят тежки метеорологични явления, което се вижда и в последните месеци у нас. Гостът обясни, че общините, гражданите и държавата трябва да инвестират в превенция, като тя често се изразява в застраховане на имуществото. Застрахователната култура е ключова, като има нужда от разработване на кампании и инициативи в тази насока.

В момента НСОРБ изгражда 14 постоянни комисии, които представляват експертни органи, функциониращи към сдружението. Към тях членуват представители на общини, зам. кметове, общински съветници, експерти и няколко кметове. В този мандат членуват общо 1300 такива представители и за първи път има голямо участие от районите на Столична община и Община Пловдив. Комисиите ще съставят становища за различни законодателни промени и различни политики, които касаят общините.

Целия коментар гледайте във видеото.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да намерите тук.