Павел Велков: Рисковият капитал и дяловите инвестиции вече не са екзотика в България

Павел Велков е управляващ съдружник в Morningside Hill Capital Management с над 15 години опит в областта на финансите и инвестициите от Северна Америка, Европа и Африка

09:00 | 1 декември 2022
Автор: Bloomberg TV Bulgaria
Снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Павел Велков е управляващ съдружник в Morningside Hill Capital Management – инвестиционна компания, която се занимава с рисков капитал, дялови инвестиции и управление на хедж фондове. От 2019 г. компанията управлява фонд рисков капитал, фокусиран върху осигуряването на капитал за растеж на български стартиращи компании. Фондът е на обща стойност 75 млн. лева, като основен инвеститор в него е Фонд мениджърът на финансови инструменти в България чрез средства по оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Павел Велков има над 15 години опит в областта на финансите и инвестициите от Северна Америка, Европа и Африка. Завършил е MBA Columbia Business School и Икономика и бизнес администрация в Американския университет в България. Притежава професионалната степен CFA. Г-н Велков е един от менторите в проекта „Дръзките“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Г-н Велков, какви са предимствата на дяловото инвестиране пред останалите възможности за финансиране, които компаниите могат да потърсят?

Допреди 10 години малките и средни предприятия у нас се финансираха основно чрез кредитиране и грантови инструменти. Това са широко познати форми в България и до днес, но се радвам, че рисковият капитал и дяловите инвестиции вече не са екзотика.

Регионът на Югоизточна Европа всъщност е сред най-бързо растящите по отношение на дялови инвестиции на Стария континент. Разбира се, трябва да отчетем, че тръгваме от доста ниска база в сравнение с развитите в тази област западни пазари. Екосистемата се разраства, а с това и интересът от страна на частни и публични капитали за дялово инвестиране. Вече виждаме също така примери как успешни основатели на стартиращи бизнеси се връщат вече като инвеститори на други нововъзникващи проекти, което е най-добрата валидация за ползите от дяловото инвестиране както за предприемачите, така и за фондовете.

Дяловото финансиране не са просто пари. Срещу дял от капитала, най-често миноритарен, предприемачите получават опитен финансов партньор в лицето на бизнес ангел или лицензиран фонд за дялови инвестиции с know-how, експертиза и контакти, способни да помогнат на компанията успешно да излезе на международната инвеститорска сцена, да защити добра позиция при потенциални преговори, да разшири възможностите си за последващо финансиране.

Как бихте определили инвестиционната стратегия на Вашия фонд?

Инвестираме в стартиращи компании, които вече са създали свой продукт или услуга и са получили пазарна валидация, например генерирали са първите си приходи. Тази фаза на развитие на компанията най-често се описва като втората стъпка от началната фаза, на критичния момент към растеж, където компанията има нужда от по-силен тласък, за да развие адекватно своите продукти и пазари.

Минималният размер на инвестиция на нашия фонд е 750 000 евро, а таванът е 3,5 млн. евро. Често стратегията ни е да стартираме с по-малък рунд на инвестиция и поетапно да дофинансираме компанията, когато виждаме прогреса и разгръщането на потенциала ѝ. От една страна, така намаляваме и разпределяме риска за нашите инвеститори. От друга, компанията има стимул да върви напред.

Как избирате компаниите, в които да инвестирате? Кои са основните критерии, по които решавате да влезете в даден бизнес?

Фондът, управляван от Morningside Hill, няма секторна спецификация. Задължителните изисквания, които идват от нашия основен инвеститор Фонда на фондовете, са компанията да оперира от България, активите или поне половината от екипа да са базирани тук.

По отношение на нашите вътрешни критерии за подбор – ще споделя характеристики, които вярвам са валидни за всички инвеститори. На първо място в нашия списък бих посочил силния екип и жизнеспособния продукт. Когато става въпрос за компания в начален етап на развитие, хората са най-големият актив. Не знам дали ще се съгласите, но наблюдението ми е, че един страхотен екип може да накара и по-посредствен продукт да работи, но не и обратното. Високо оценяваме, когато видим основатели, които се балансират и допълват един друг и които носят разнообразни умения за своята компания.

От страна на продукта или услугата искаме да видим жизнеспособност и скалируемост. Оценяваме конкурентните предимства и устойчивостта на решението, размера и потенциала на адресируемия пазар, различните рискове.

Има ли определени сектори, към които проявявате повече интерес?

Агностични сме по отношение на сектора и портфолиото от компании на фонда до момента го доказва с разнообразието си. Но и трябва да признаем, че има глобални тенденции в дяловото инвестиране, които не можем да пренебрегнем. Ако погледнем исторически, подборът на правилните сектори в правилното време дава голямо конкурентно предимство на инвестиционните компании, понякога равно по значение на индивидуалната селекция.

През последните години все по-голям е инвеститорският интерес към теми като здравеопазване, зелени проекти, устойчиво управление на ресурсите, иновации в хранително-вкусовата промишленост. Фокусът и на правителствата и политиките както на европейско, така и на глобално ниво в тази насока се засилват и това е катализатор за повече и все по-конкурентни проекти в тези области.

Какво предстои за фонда през следващата година?

Непрекъснато разглеждаме нови проекти и имаме срещи с предприемачи, които търсят съинвеститори за развитието на своя бизнес. Активната фаза от живота на фонда е до края на 2023 г. До момента имаме 18 инвестиции, като през следващата година очакваме портфейлните ни компании да нараснат до около 25.

Как според вас ще се отразят повишените икономически рискове върху поведението на предприемачите и инвеститорите в рисков капитал у нас?

Риск апетитът на глобалните пазари намалява, което ще е предизвикателство за компаниите, търсещи свежо финансиране – било то под формата на рисков капитал или чрез IPO на публичните пазари.

Фондовете и компаниите за частен капитал ще бъдат много по-селективни през следващите 12 месеца. Очаквам доста повече консерватизъм по отношение на оценките на стартиращите бизнеси и естествен натиск от страна на пазара за свалянето им. От гледна точка на предприемачите финансирането ще е по-скъпо, но пък за инвеститорите ще има възможности за включване в перспективни проекти на доста по-добри нива, в сравнение с последните две години на високи оценки.

Негативните икономически перспективи ще са и тест за устойчивост на стартиращите проекти. Има сектори и индустрии, които не се повлияват толкова силно от промяната на потребителското поведение по време на кризи или дори печелят от това, и други, които могат да отчетат сериозно свиване на пазара. Ценни за тях ще бъдат гъвкавостта в предлагането на нови решения, диверсификацията по отношение на продукти или клиенти, визията за нововъзникващи ниши и тенденции.

Какви са според вас качествата на успешния предприемач?

Изграждането на успешен бизнес е тежка и отговорна задача. Обикновено предприемачите рискуват голяма част от собствените си спестявания за реализация на своята идея, влагат цялото си време и ресурси и напрежението дали ще се справиш е голямо. Изисква се решителност, ангажираност, енергичност, проактивност. Предприемачът винаги трябва да е стъпка напред в идеята си къде иска да стигне неговата компания, да има визионерско мислене.

Изисква се също харизма и умения да продаваш, за да успееш да убедиш инвеститори, партньори, клиенти да повярват в теб и твоите решения.