ООН поиска $2.5 трлн за развиващите се страни

Мухиса Китуи, генерален секретар на Конференцията за търговия и развитие към ООН

14:12 | 10 април 2020

 

Двете непосредствени затруднения за развиващите страни са недостиг на оборудване в пандемията, включително тестове, дихателни апарати, защитно облекло и други.

Освен това много от тях страдат от недостиг на болнични заведения с подходящо оборудване и възможност да се справят с мащабна епидемия.

Само за Африка прогнозираме нужда от 500 милиарда долара.

Второто затруднение са предстоящите икономически последици от кризата.

Много от държавите не могат да осъществяват износ заради прекъснатите вериги на доставки, изкривяването на националните пазари, прекъсването на движението на товари по света, бързото изтичане на капитали.

Това оказва значително влияние както върху местните валути и инвестиционните активи.

Това е критична финансова пропаст.

Но това е и силно политически феномен -  неспособността на правителствата да действат в интерес на обществото и да приемат пакети от стимули, за да се смекчат последиците за малкия бизнес, да се осигури препитанието на хората докато трае кризата, както и да могат да се съвземат след като премине. Това са областите, в които има критичен недостиг и необходимост от подкрепа в развиващите се страни в момента.