Лагард запази паричната политика на ЕЦБ без промяна

От миналия месец са възобновени нетните покупки с месечен темп от 20 млрд. евро

Снимка: Peter Juelich/Bloomberg Снимка: Peter Juelich/Bloomberg

Европейската централна банка запази паричната политика без промяна на първото заседание за лихвите, ръководено от новия управител Кристин Лагард, съобщава Bloomberg. Фокусът вече се измества към момента, в който Лагард ще обяви преглед на стратегията на финансовата институция.

На днешното си заседание Управителният съвет на Европейската централна банка взе решение лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение да останат непроменени – съответно 0,00%, 0,25% и -0,50%. Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си или по-ниско равнище, докато той не отбележи, че перспективите за инфлацията се доближават солидно към равнище, достатъчно близко, но под 2% в рамките на прогнозния период, и че това доближаване е намерило устойчиво отражение в базовата инфлационна динамика.

Още по темата

На 1 ноември бяха възобновени нетните покупки по програмата на Управителния съвет за закупуване на активи, с месечен темп от 20 млрд. евро. Управителният съвет очаква те да продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да засилят нерестриктивното въздействие на основните лихвени проценти на ЕЦБ, и да приключат малко преди той да започне да ги повишава.

Управителният съвет възнамерява да продължи да реинвестира изцяло погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, за продължителен период от време след датата, на която започне да повишава основните лихвени проценти на ЕЦБ, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо за поддържането на благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на парично стимулиране.

Последни новини
Още от Новини от света