ГЕРБ отстъпи за ограниченията върху Airbnb

Бяха приети промените в Закона за туризма, но не и тези, които задължаваха собствениците на имоти в платформите Airbnb и Booking да събират съгласието на 50% от съседите

Снимка: БГНЕС Снимка: БГНЕС

ГЕРБ се отказа от спорната идея да задължат собствениците на имоти за краткосрочно отдаване под наем да търсят съгласието на поне половината от съседите си, ако искат да настаняват гости. 

Предложението беше внесено между двете четения на Закона за туризма.То засягаше собствениците, които искат да използват Airbnb и Booking, както и чрез обяви в социалните мрежи, за да отдадат под наем имота си. 

При окончателното обсъждане на промените обаче вносителите я оттеглиха, така че няма да се налага минимум 50% от съседите да са съгласни, за да може нечий апартамент да бъде предоставен за временно настаняване.

С измененията в закона се детайлизира правната уредба по отношение на приложимите критерии и изискванията към дейността на територията на националните курорти.
Националните курорти ще се обявяват за такива с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на туризма. За лицата, които ще извършват дейност в местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения на територията на националните курорти, се предвиждат двойно по-кратки срокове за извършване на административните услуги.

Предвижда се в националните курорти да се извършва т.нар. продуктово зониране - обособяване на функционални зони. Продуктовото зониране и условията за осъществяване на туристически дейности в обособените зони следва да бъдат определени в наредба, приета от съответния общински съвет.

Още по темата

С промените в закона се въвежда изискване общинският съвет да определя политиката за развитие на туризма на територията на общината, като в програмата за реализация на общинския план за развитие се включи самостоятелен раздел, съдържащ програма за развитие на туризма.

Последни новини
Още от България