Бизнес старт

Понеделник - петък, 7.00 - 9.00 часа

Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Ще отпадне ли нуждата от проспект при листване на БФБ?

Адв. Лидия Шумкова, финансова група "Карол"; адв. Димитър Калдамуков, съдружник в адвокатско дружество "Точева и Мандажиева"; Бизнес старт, 27.02.2020

Адв. Лидия Шумкова, финансова група "Карол"; адв. Димитър Калдамуков, съдружник в адвокатско дружество "Точева и Мандажиева". Снимка: Bloomberg TV Bulgaria Адв. Лидия Шумкова, финансова група "Карол"; адв. Димитър Калдамуков, съдружник в адвокатско дружество "Точева и Мандажиева". Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) бяха публикувани за обществено обсъждане преди няколко седмици. Те са свързани с необходимостта от публикуване и одобрение на проспект за листване на Българската фондова борса, включително на пазара за растеж на малки и средни предприятия BEAM.

Като цяло не само малките и средни предприятия (МСП), а всяка компания, чиято емисия е до 2 млн. евро, ще може да се листне по облекчена процедура на Българската фондове борса (БФБ). Законопроектът се приема вследствие на регламент 1129. По него България имаше възможност да предвиди облекчения за емисия до 8 млн. евро. С новите промени, ако компания иска да извърши публично предлагане на ценни книжа до 2 млн. евро, тя може да го направи без проспект.  Втората стъпка е качването на тези книжа на регулиран пазар или на многостранна система за търговия - тогава компанията трябва да има или проспект, или облекчен документ за многостранната система за търговия. Това мнение изрази адв. Димитър Калдамуков, съдружник в адвокатско дружество "Точева и Мандажиева", в предаването "Бизнес старт" с водещ  Христо Николов.

"С промените пазарът ще се вдигне от мъртвата си точка", смята адвокат Калдамуков. Според него фондовата ни борса отдавна е в слаба форма и прагът от 2 милиона евро му се струва обоснован.

Адвокат Лидия Шумкова от финансова група "Карол" потвърди, че освобождаването от задължение за изготвяне и публикуване на проспект засяга публичното предлагане на емисии до 2 милиона евро, но допълни, че за допускането на търговия на регулиран пазар ще продължи да се изисква проспект.

Какво е публично предлагане?

"Със законопроекта се променя дефиницията за публично предлагане на ценни книжа. Дефиницията позволява широко тълкуване и технически е трудно да се разграничи кога има публично предлагане", уточни Калдамуков. Адв. Шумкова допълни, че има опасност всяко частно предлагане да се превърне в публично. Поради това тя призова Комисията за финансов надзор (КФН) да излезе с разяснително становище.

В обобщение двамата заявиха, че компаниите, които набират капитал и се листват на пазара BEAM ( бел. ред. - който е многостранна система за търговия, а не регулиран пазар), ще могат да го направят, без да е нужно КФН да одобрява документите им.

Повече за промените в ЗППЦК вижте във видео материала.

Последни новини
Още от Бизнес старт