Аутсорсинг индустрията се оценява на 3.3 млрд. евро и е 6.6% от БВП на страната

Индустрията затвърждава и позицията си на предпочитан работодател

07:23 | 5 ноември 2021
Автор: Investor.bg
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

За 2020 г. секторът на изнесените услуги (аутсорсинг) в България формира 6,6% от годишния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната, разраствайки се в сравнение с дела от 5,5% през 2019 г. Индустрията се оценява на 3,3 млрд. евро за 2020 г., съобщава Investor.bg, цитирайки данни от годишния доклад на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST). 

Въпреки пандемичната 2020 г. индустрията на изнесените услуги не спира развитието си и отново бележи двуцифрен ръст, като оперативните приходи нарастват с 11,2%. Предварителните данни за 2021 г. показват, че през настоящата година ръстът също ще остане двуцифрен и дори по-висок.

Прогнозата към 2024 г. сочи, че индустрията ще продължи да се развива и да бъде основен стълб в българската икономика, като относителният й дял в БВП на страната се очаква да достигне 11,2%.

Анализът е изготвен от SeeNews и включва данни за 677 български компании, опериращи в сферата на бизнес услугите и технологиите през 2020 г. В съотношението между двете подразделения на изнесените услуги превес имат на ITO компаниите (ИТ изнесени услуги) – 358, докато броя на фирмите в сферата на изнесени бизнес процеси е 319.

Индустрията затвърждава и позицията си на предпочитан работодател. Въпреки че броят на заетите в сектора е малко над 77 хил. души през 2020 г., т.е. почти без промяна спрямо много успешната 2019 г., нарастват разходите за служители и за данъци, плащани от компаниите към държавната хазна.

Целия анализ може да прочетете на Investor.bg