ЕС създава контролен списък за „устойчиви на климата“ инфраструктурни проекти

Условията ще трябва да бъдат изпълнени, за да се получат определени средства

07:57 | 30 юли 2021
Автор: Даниел Николов
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Европейската комисия публикува в четвъртък ръководство за оценка дали планираните инфраструктурни проекти са оборудвани да се справят с въздействието на изменението на климата като наводнения и горещи вълни. Условията ще трябва да бъдат изпълнени, за да се получат определени средства от ЕС.

Катастрофичните наводнения, които засегнаха Северозападна Европа този месец, засилиха опасенията, че дори в някои от най-богатите страни в света инфраструктурата е слабо подготвена да се справи с изменението на климата, тъй като рядко срещаните метеорологични явления стават все по-чести.

От разработчиците, които търсят парични средства от някои фондове на ЕС, се изисква да гарантират, че проекти като пътища, железопътни линии и електроцентрали в 27-членния блок могат да се справят с екстремни метеорологични явления.

За достъп до някои фондове, включително „справедливия преходен фонд“ на ЕС от 17,5 милиарда евро, който трябва да помогне на регионите, зависими от изкопаеми горива, да станат по-зелени, ще е необходимо известно ниво на тази т. нар. „климатична защита“

В ръководството си ЕК заяви, че предприемачите трябва да преценят какви рискове, свързани с климата, може да срещне проектът им през следващите години въз основа на данни, които биха могли да включват национални или регионални прогнози за изменението на климата, или дългоочакваната актуализация на доклада на ООН за климата, който се очаква през август.

Ако бъдат установени значителни рискове, предпримачите трябва да преработят проекта, каза комисията. Това може да включва промяна на дизайна на физическите активи, за да се справи с високите температури, или създаване на системи за реагиране при аварийни ситуации при наводнения.

Оценката също така трябва да изчисли очакваните емисии на парникови газове по проекта, за да се види дали те са съвместими с климатичните цели на ЕС, включително целта на блока да достигне нетни нулеви емисии до 2050 г.

Целта на ЕС е да гарантира, че мостовете, железопътните линии и електроцентралите, построени днес, могат да издържат на въздействието на по-гореща планета - и да се избегна десетилетия на емисии, които биха осуетили целите за противодействие на изменението на климата.