Златин Цветков за импровизацията като средство за подобряване на работата в екип

21:30 | 11 март 2019

Златин Цветков, основател на "ШиЗи Импро Театър", Бизнес среща, 11.03.2019