Тръс е изправена пред четири препятствия, за да стимулира растежа във Великобритания

Новото правителство иска да впечатли британците с устрема си да се справи с множество кризи

19:15 | 21 септември 2022
Автор: Мохамед А. Ел-Ериан
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

След траурния период и държавното погребение на кралица Елизабет II вниманието на новото правителство на Лиз Тръс в Обединеното кралство се насочва към това как най-добре да се намали натискът върху разходите за живот, като същевременно се търси растеж. Успехът на този подход, подробностите за който ще бъдат оповестени през следващите няколко дни, не е сигурен. Много ще зависи от четирите икономически и финансови риска за новото правителство, което иска да създаде впечатление, че бърза да се справи с множество кризи.

Тъй като Обединеното кралство е изправено пред задълбочаваща се криза, свързана с разходите за живот, новият министър-председател предприе бързи действия преди две седмици, за да обяви, че ще предпази домакинствата от допълнително рязко увеличение на сметките им за енергия. Предстоящото увеличение на цените за типичното британско домакинство ще бъде ограничено до 25 % през следващите две години, вместо възможното почти трикратно увеличение, като се използва механизъм за стабилизиране на разходите, който осигурява, по думите на Тръс, "нова гаранция за цените на енергията, която ще даде на хората сигурност по отношение на сметките за ток". Предприятията ще получават подкрепа в продължение на шест месеца, въпреки че точната форма не е обявена.

Допълнителна фискална подкрепа ще дойде от отмяната на увеличението на корпоративния данък, обявено от предишното правителство, и, може би, от обратното увеличение на разходите за национално осигуряване. Говори се и за други съкращения на общите данъци и такси. В същото време, що се отнася до предлагането, правителството желае да ускори развитието на местни източници на енергия, включително възобновяеми енергийни източници, и да накара Английската централна банка да предостави около 40 млрд. лири стерлинги за ликвидна подкрепа на доставчиците и търговците на енергия.

Общата стойност на фискалните усилия трябва да стане ясна до края на седмицата. Това, което е сигурно на този етап, е, че като избягва по-специално облагането на неочакваните печалби и солидарните данъци, правителството възнамерява да покрие допълнителния дефицит чрез повече заеми. 

Съществува риск подобен подход към финансирането да задълбочи усложняващите движения както на лихвените проценти, така и на валутата - и двете вече подхранват стагфлационните тенденции. Колкото повече пазарите се противопоставят на голямото увеличение на държавните заеми, толкова по-голям е натискът върху Английската централна банка да повишава по-агресивно лихвените проценти.

Това говори за втория риск от политическите предложения на правителството - невъзможността бързо да се генерира достатъчен икономически растеж. Вече има съмнения дали намаляването на данъците ще се окаже достатъчно, за да предизвика устойчиво търсене от страна на домакинствата и бизнес инвестиции. Това важи с особена сила, ако фискалните мерки не са придружени от по-всеобхватни структурни реформи, насочени към растеж и производителност.

Трето, правителството все още не е обявило мерки, които биха помогнали за "подтикване", ако използваме термина на поведенческата икономика, на домакинствата и предприятията към по-голяма енергийна ефективност. В противен случай краткосрочните усилия на правителството за ограничаване на цената на изкопаемите горива могат да усложнят борбата с изменението на климата, която все още не е набрала достатъчна скорост.

Накрая, усилията на правителството за вътрешен растеж се осъществяват в условията на глобална икономика, която се забавя много по-бързо, отколкото мнозина очакваха. И трите системно важни региона - САЩ, Китай и еврозоната - сега са изправени пред обезпокоителни рискове от рецесия, макар и в различна степен.

Новото правителство на Тръс правилно набляга на растежа. Успехът на конкретния му подход ще зависи до голяма степен от управлението на три риска, които досега са останали до голяма степен неадресирани, и на четвърти, който е извън неговия контрол.