Изкривените прогнози за публичния дълг предвещават опасност

Налице е спешна нужда от надеждни очаквания за нивата на дълга

10:00 | 11 юни 2022
Обновен: 13:01 | 11 юни 2022
Автор: Николета Рилска
Снимка: Dimas Ardian/Bloomberg
Снимка: Dimas Ardian/Bloomberg

Страданието на хората, породено от неизпълнението на дълга на Шри Ланка, е трагедия. Невъзможността на жителите на страната да получат достъп до животоспасяващи медикаменти, хранителни продукти, вода или горива показва човешкото измерение на финансовите проблеми, пише Financial Times.

Трагедията обаче не е ограничена само до една държава. Налице е сериозен риск, че тя може да се окаже далеч по-широко разпространена, имайки се предвид дела (близо 60%) на най-бедните страни в света, които вече са класифицирани с дългови проблеми или са в сериозен риск от такива.

Тежестта на обслужването на дълга в страните със средни доходи също е тревожна – дори преди отражението на повишаващите се лихвени проценти в САЩ. Това ще затегне глобално финансовите условия и по този начин ще увеличи шансовете за неизпълнение на развиващите се пазари, чиито баланси не са защитени, довеждайки до забавяне на икономическото възстановяване и по-краткосрочен падеж по публичния дълг.

Международната общност призова за по-голяма прозрачност относно размера на задълженията на суверенните кредитополучатели, за да се оценят рисковете от продължителни и предизвикателни неизпълнения. Колкото и важна да е по-високата прозрачност на дълга, има отделен проблем, който среща по-малко внимание – необходимостта от точни прогнози за развитието на публичния дълг във времето.

За да определи лихвените проценти, Федералният резерв трябва да знае не само нивото на инфлацията днес, но и как е вероятно да се развие показателят. По същия начин правителствата и международната общност трябва да разполагат с точните измерения на публичния дълг и безпристрастни прогнози за бъдещия му път, за да могат да планират политиките си и да разработят стабилни фискални стратегии, гарантиращи устойчивостта му. Надеждността на прогнозите за публичния дълг обаче, особено на нововъзникващите и развиващите се пазари, е недостатъчна.

Това твърдение е установено в скорошно проучване на точността на прогнозите за публичния дълг, публикувани от обществения и частния сектор. Подобни прогнози се оказват пристрастни. Това означава, че прогнозираният дълг за 5-годишен хоризонт е по-нисък отколкото средното му реално ниво. Прогнозите на публичния и частния сектор са еднакво изкривени, като неточността не се дължи на неуспеха да се предвидят рецесии, което е постоянен проблем в прогнозите на бизнеса. С други думи – изкривяването е систематично.

Прогнозите, на които си струва да се обърне внимание, би трябвало да са безпристрастни. Понякога реалните нива се оказват по-високи, друг път са по-ниски. Но безпристрастните очаквания са тези, които усреднено не са постоянно от едната или другата страна на реалността.

Изкривяванията са по-сериозни при обстоятелствата, които се нуждаят особено остро от трезва оценка – т.е. когато има увеличение на публичния дълг, а прогнозата е съотношението на дълга към брутния вътрешен продукт да се свие. Очакванията за намаляване на публичния дълг са особено подозрителни, с изкривяване от около 11% от БВП.

Добрият компас е от съществено значение, за да е ясна посоката. В сферата на прогнозите за публичния дълг обаче липсва такъв надежден показател.

Защо това е проблем днес? Тъй като рискът от неизпълнения се увеличава, оптимистичните очаквания за публичния дълг на нововъзникващите и развиващите се пазари е сериозно предизвикателство. Те могат да доведат до фалшиво удовлетворение и неадекватно планиране, имайки се предвид, че изкривяванията са систематични.

Всъщност, ако средното изкривяване през последните пет години се наблюдава в днешната среда, много нововъзникващи или развиващите се икономики ще се окажат с нива на дълга, които вместо да се понижават – както се планира в следващите пет години, се стабилизират или пък нарастват до нива, които обичайно предвещават криза.

Налице е спешна нужда да се поправи компасът и да се отстранят изкривяванията в прогнозите за нивата на публичния дълг.