Каква е стратегията на Novartis

Вас Нарасимхан, главен изпълнителен директор на Novartis

02:02 | 28 октомври 2021
Обновен: 02:06 | 28 октомври 2021
Преводач: Мария Попова

Как ще се развие според вас бизнеса с оглед на новите възможности за лечение? Успоредно с наличните генерични медикаменти, които от доста време носят печалби, се разработват и по-нови.

Преди няколко години, ние в Novartis създадохме план, стратегия, за да се превърнем във водеща иновативна компания за медикаменти стъпила на технологиите и науката за данните.

През последните няколко години вложихме около 70 милиарда, за да трансформираме компанията. Днес, ние сме мащабна, иновативна фармацевтична компания с широка гама лекарства с високи продажби. Но освен това ние сме лидери в клетъчната терапия, в генната терапия, в радиолигандната терапия, а наскоро във Великобритания пуснахме първият широкообхватен медикамент за РНК интерференция.

Ние сме убедени, че бъдещето на нашия сектор, онова, което ще ни позволи динамичен растеж през следващото десетилетие е да продължим да надграждаме тези технологии. Там е съсредоточен нашия капитал и усилията ни и това проличава в последното тримесечие – генната ни терапия, радиолигандната ни терапия се представят много силно.

Така че ние сме оптимисти за продължаващите ни инвестиции в този тип технологии, като двигател на бъдещия ни растеж.

Бяхте заявили, че искате да изградите бизнес с генерици, който да е световен лидер. Възможно ли е това да се случи в рамките на съществуващия портфейл на Novartis или ще е необходимо отделяне, за да го постигнете?

Тази сутрин обявихме анализа на стратегията ни и мога да дам известен контекст по въпроса защо смятаме, че сега моментът е подходящ да се обмисли подобно нещо.

През последните години положихме усилия да превърнем Sandoz в по-самостоятелно поделение за генерици в рамките на Novartis. И имаме успех – Sandoz е втората по големина компания за генерични медикаменти в света и е най-голямата в Европа, най-голямата в производството на биоаналози и антибиотици.

Това е наистина мощна компания, но моментът е подходящ да се запитаме кое е най-доброто за нашите акционери, кое е най-доброто за Novartis, кое е най-доброто за Sandoz, за да сме максимално успешни.

И тук има няколко възможности – да запазим бизнесът какъвто е, да направим отделяне. Трябва да оценим тези възможности през следващата година и се надяваме да внесем яснота преди края на тази година, така че да можем да предприемем следващите подходящи стъпки.