Vygon Consulting за енергийната криза в Европа, част 2

Мария Белова, ръководител проучвания в Vygon Consulting

00:16 | 16 октомври 2021
Обновен: 03:18 | 16 октомври 2021
Преводач: Петя Кушева

По отношение на риска тук има усещането, че Владимир Путин се възползва от трудната ситуация, в която се намира Европа. Той казва, че Европа има вина, но въпреки това има усещането, че може би ще се възползва от това. Има ли дългосрочен риск в преследване на това?

Как мислите, че Европа ще погледне на случващото се тук, когато обмисля как по принцип да използва различни форми на енергия и да не разчита на Русия? Какви са дългосрочните последици от случващото се сега?

Да започнем с газа. Чудя се кой определи Газпром да бъде основната инстанция, която да снабдява европейския пазар? Имаме доста глобален пазар на газ. Имаме много втечнен природен газ на пазара. Той представлява почти 50 процента от търгувания газ в света.

Целия допълнителен обем, оценен на спот пазара, отива на азиатските пазари, където цените на газа са по-високи и това означава, че всички пазари трябва да преосмислят настоящата ситуация. Не само дали да използват възобновяеми източници или не, но и какви договори да подписват, какви ценови механизми да използват.

Защото ако имаме петролната обвързаност в настоящите дългосрочни договори, както беше преди 10 години, настоящата цена на газа на европейския пазар може да бъде около 200 долара за кубически метър и има смисъл в сравнение с 1000.