МВФ: Дългът се превръща в цунами

Джейла Пазарбашаоглу, директор на отдел за стратегия, политика и преглед в МВФ

20:30 | 10 март 2021
Обновен: 21:59 | 10 март 2021
Автор: Антон Груев

Дори преди пандемията ние предупреждавахме за дълга и натрупването на дълг, а сега тази вълна се превърна в истинско цунами, което заплашва много държави.

Почти половината страни с ниски доходи или са застрашени, или вече имат проблеми с дълга.

Те ще трябва да погасяват огромни задължения през следващите години. Това е проблем от критично значение, който трябва да решим, за да могат тези страни да се справят с проблемите си и да разрешат здравната и икономическа криза.

Знаете, че развитите страни предоставят голяма подкрепа за справяне с кризата, която средно се равнява на 24% от техния БВП. 

За страните с ниски доходи, този процент е около 2.

Така че с излизането от здравната криза и ограничаването на мерките за подкрепа, ще бъде много важно да разрешим и проблемите на държавите с дълга.