Новото отговорно управление, част 2

Кийт Скиок, председател на борда на Инвестиционната асоциация

21:00 | 26 ноември 2020
Обновен: 21:29 | 26 ноември 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Със сигурност да бъдат повече ангажирани.

Всички препоръки са изградени около три основни стълба.

Единият е за подобряване на отговорното управленско поведение.

Как мениджърите на активи работят.

И по-специално бих призовал за две неща в тази област: едото е разпростиране на управленското поведение отвъд акциите към облигациите и инструментите с фиксирана доходност, което е наистина важно.

Второто е да накараме компаниите да разкриват рисковете за климата в техния бизнес чрез работна група във връзка с климата и да разкриват проблеми, свързани с устойчивостта.

Вторият стълб е свързан с гарантиране, че клиентите и спестяващите, крайните бенефициенти виждат крайната полза.

Така ще сме сигурни, че пенсионните схеми са много по-ангажирани и обясняват на бенефициентите си как прилагат отговорното управление и създават дългосрочна стойност.

И накрая да сме сигурни, че отговорното управление е заложено в цялата екосистема на спестяване и инвестиции.

Има доста радикална препоръка, че всеки фонд на публичен сектор, всеки субект от публичния сектор, който отговаря за управлението на парите, трябва да се регистрира в Кодекса на отговорното управление на Съвета за финансов отчет, FRC.

Ако приемем тези три главни принципа и основните препоръки, тогава ще успеем да бъдем истински лидер в тази сфера във Великобритания.