Възстановяването ще покаже нужни ли са още съкращения от ОПЕК+

Александър Новак, министър на енергетиката на Русия

15:58 | 18 юни 2020
Обновен: 16:07 | 18 юни 2020
Автор: Мария Попова

Проведохме много консултации и стигнахме до заключението, че след волатилността през второто тримесечие, трябва по някакъв начин да подкрепим периода на възстановяване и да запазим новосъздадения крехък баланс. Обсъдихме го с колегите и успяхме да постигнем компромисно решение да удължим съкращенията за още един месец.

Що се отнася до бъдещето, бих искал да припомня, че за всички години, в които сме си сътрудничели в ОПЕК Плюс, винаги сме подчертавали, че сме гъвкави. Трябва да наблюдаваме и проучваме пазара, трябва да се уверим, че пазарът е балансиран и трябва да сме сигурни в темповете на възстановяване на търсенето.