Shell: Отсега нататък сме фокусирани върху самите нас

Ваел Саван, главен изпълнителен директор на Shell

15:00 | 7 февруари 2024
Обновен: 18:00 | 7 февруари 2024
Преводач: Петя Кушева

На фона на печалбите, солидния ритъм от печалби, паричен поток, дивиденти, обявихте обратното изкупуване на акции на стойност 3,5 милиарда щатски долара. Как тези резултати подготвят вас, екипа и Shell за предстоящата година?

Това е добър много добър резултат за това тримесечие. Доволни сме от инерцията, която набираме след обявяването на обратното изкупуване на капиталовите пазари през юни миналата година. Доволни сме относно множество показатели, включително при паричния поток, където продължава последователно подобряване на нашите структури на разходите и капиталовата дисциплина. С всичко това се набира инерция.

Също така признаваме, че има още какво да се направи и има още много за постигане през 2024 г. Но имаме голямо доверие в стратегията и в темпото, което сме набрали, за да го постигнем.

Обявихте 3.5 милиарда долара допълнително обратно изкупуване. Виждате ли потенциал по-късно тази година за потенциално за увеличаване на обратното изкупуване?

Прогнозираме 30-40% от нашите парични потоци от дейностите ни да се върнат обратно към акционерите. И така, разпределение  между акционерите. През 2023 г. бяхме малко над горната граница на този диапазон, на 42%.

Докато продължаваме да изпълняваме стратегията, целият й смисъл и фокус създават повече свободен паричен поток на акция. Така че ще продължим да бъдем между 30 и 40% или в този диапазон през цикъла, но продължаваме да създаваме капацитет, за да можем да възнаградим нашите акционери, както направихме през 2023 г. и както се надяваме да продължим да правим през 2024 г.

Добре. Имате паричния поток, имате баланса. Мнозина биха го погледнали и биха казали, че сте готови за повече сливания и придобивания. Очаквате ли да бъдете по-активни тази година откъм сливания и придобивания?

Фокусът ни е върху завършване на първия спринт, който обявихме. Сега сме на две-четвърти от десет тримесечния спринт. Открихме, че най-голямата възможност за стойност за нас е просто да отключим пълния потенциал на тази компания.

Ще продължим с текущото си портфолио, очакваме да остане в рамките на 22 до 25 милиарда долара капиталови разходи, които сме прогнозирали.

Ще продължим да търсим преференциално обратно изкупуване, защото ако съм честен, най-атрактивната възможност за разпределение  на капитал в сектора сега е да изкупим обратно нашите акции за повече от 15% доходност на свободния паричен поток и това съчетано с набраната инерцията, която имаме. При нас не става дума за покупка. И затова отсега нататък сме фокусирани върху самите нас.