Петерсън от BlackRock: Фед няма да намалява лихвите тази година

Ан-Катрин Петерсън, старши инвестиционен стратег, BlackRock Investment Institute

15:07 | 7 април 2023
Обновен: 15:22 | 7 април 2023
Преводач: Силвия Грозева

Много бързо пазарът стана силно песимистичен. Чудя се дали смятате, че това е прекалено. Доходността в предната част на кривата от двете страни на океана тази седмица бе брутална. Не стигнахме ли твърде далеч и твърде бързо?

Пазарните оценки в момента отразяват силни разлики между устойчивата инфлация от една страна, което се подкрепя от продължаващия натиск на заплатите при затегнатия американски трудов пазар. И от друга страна – от очакванията за понижения от Фед.

Споменахте ралито тази седмица, двугодишните американски държавни облигации са с над 30 базисни пункта надолу. Макар да признаваме, че Фед навлиза в по-спокойна фаза на борба с инфлацията, смятаме, че няма да намали лихвите през 2023г.

Вие рисувате картина, на която пазарите на акции и облигации падат едновременно. Кога ще започне това според вас? Кога ще започне обратът? Защото засега пазарите на акции са доста устойчиви. Пазарите на облигации са високи. Чудя се дали ще се върнем към момент, когато и двата ще паднат едновременно?

Като цяло предпочитам да не използвам понятия като „мечи“ или „бичи“ за пазарите на акции или облигации. В новия режим сега инвеститорите трябва да приемат високата волатилност, каквато имаше и през първото тримесечие на тази година.

По-скоро става дума за относителни възможности, каквито виждаме на пазарите на акции и облигации. На пазарите на акции продължаваме на предпочитаме компаниите от развиващите се пазари пред тези от развитите. Заради силно различаващите се трендове при печалбите.

На развитите пазари печалбите са твърде добри. На развиващите се имат потенциал за ръст заради рестарта на Китай.

При фиксираната доходност, например държавните облигации продължаваме да харесваме краткосрочните за доход, докато все още дългосрочните са подценени заради неправилната оценка на действията на Фед и продължаващото количествено затягане, дълговото бреме и като цяло очакванията за по-високи премии, които трябва да бъдат включени в оценките.