Лагард: При нужда ЕЦБ е готова със силна политика

Кристин Лагард, управител на ЕЦБ

16:29 | 22 март 2023
Преводач: Мария Попова

Еврозоната беше засегната от инфлационен шок, който сега си пробива път през икономиката. Макар че общата инфлация вероятно ще намалее рязко през тази година, което се дължи на спадащите цени на енергията и отслабващите затруднения в предлагането, динамиката на базисната инфлация остава силна.

В такава среда крайната ни цел е ясна: трябва - и ще го направим - своевременно да сведем инфлацията до средносрочната ни цел. Но за да постигнем тази цел, се нуждаем от стабилна стратегия, която да отчита високите нива на несигурност, пред които сме изправени днес. Както е отбелязал Джон Мейнард Кейнс, цитирам: „Би било глупаво при формирането на нашите очаквания да придаваме голямо значение на въпроси, които са много несигурни“. Ние може би преживяваме точно такъв период на несигурност.

В настоящите условия една стабилна стратегия изисква подход за формиране на политиката, зависеща от данните и ясна функция за реакция, така че обществеността да разбере източниците на информация, които ще бъдат важни за нас. За тази цел бъдещият курс на политиката ни ще се определя от три фактора: първо, оценката ни за прогнозната инфлация в светлината на постъпващите икономически и финансови данни; второ, динамиката на базисната инфлация и трето, силата на осъществяването на паричната ни политика.

Същевременно ясно заявих, че не съществува компромис между ценовата и финансовата стабилност. Разполагаме с достатъчно инструменти, за да окажем ликвидна подкрепа на финансовата система, ако е необходимо, и да запазим гладкото осъществяване на паричната политика.