Пауъл: Политиката на Фед ще остане ограничаваща известно време

Джером Пауъл, председател на Фед

14:44 | 2 февруари 2023
Преводач: Силвия Грозева


С колегите ми разбираме трудностите, които създава високата инфлация и сме напълно ангажирани да я понижим до целта ни от 2%.

В последната година предприехме действия за свиване на монетарната политика.

Направихме много и пълните последици от бързото свиване предстои да се усетят.

Въпреки това пред нас има още работа.

Ценовата стабилност е отговорност на Федералния резерв и основа на икономиката ни.

Без ценова стабилност икономиката не е добра за никого.

В частност без ценова стабилност няма да постигнем устойчив период на такива условия на трудовия пазар, които да са добри за всички.

Днес FOMC повиши лихвата с 25 базисни пункта. Продължаваме да очакваме, че ще бъде уместно повишенията да продължат, за да постигнем достатъчно ограничаваща монетарна политика, за да се върне инфлацията към двата процента.

Освен това продължаваме процеса на значително свиване на баланса ни.

Възстановяването на ценовата стабилност вероятно ще изисква да се поддържа рестриктивност за известно време.

Ще кажа повече за днешните ни мерки в монетарната политика след като направя кратък обзор на икономиката ни.

Миналата година американската икономика значително се забави. Реалният БВП се повиши под тренда с 1%.

Последните индикатори сочат, че това тримесечие ще има умерен ръст на разходи и производство.

Потреблението расте бавно, отчасти в отговор на по-свитите финансови условия в последната година.

Активността в жилищния сектор продължава да отслабва като до голяма степен отразява по-високите ипотечни лихви.

По-високите лихви и по-бавния ръст също натежават на инвестициите в производствен капацитет.

Въпреки забавянето на ръста, трудовият пазар остава изключително затегнат с безработица на 50-годишно дъно, все още много свободни работни места и повишен ръст на заплатите.

Отварянето на нови работни места бе силно и заетостта се повиши средно с 247 хиляди работни места месечно в последните три месеца.

Макар че темповете на откриване на работни места се забавиха в последната година и номиналният ръст на заплатите показва известни признаци на забавяне, трудовият пазар остава небалансиран.

Търсенето на работна ръка значително надвишава предлагането. Нивото на участие на пазара на труда не се промени особено отпреди година.

Инфлацията остава много над дългосрочната ни цел от 2%.

За 12-те месеца до декември, общото ниво на лични потребителски разходи се повиши с 5%. Без волатилните категории на храни и енергия, основните нива на личните разходи се повишиха с 4,4%.

Данните за инфлацията, които получихме в последните 3 месеца показаха очаквано намаление на месечните темпове на ръст.

И докато последните събития са окуражаващи, ще ни са ни нужни значително повече доказателства, за да се уверим, че инфлацията тръгва устойчиво надолу.

Въпреки повишената инфлация, дългосрочните инфлационни очаквания явно остават доста стабилни, както отразяват широк кръг проучвания сред домакинствата, бизнеса и анализаторите, както и на база данни от финансовите пазари.

Но това не е основание за успокоение.

Макар че в последно време инфлацията се успокои, тя остава твърде висока.

Колкото по-дълго продължава сегашната висока инфлация, толкова по-големи са шансовете очакванията за по-висока инфлация да се утвърдят.