САЩ и ЕС са начело на усилията за утрояване на възобновяемите източници на COP28

Близо 60 държави подкрепят целите, които трябва да бъдат включени в резултатите от предстоящите преговори COP28 на ООН в Дубай

16:12 | 10 ноември 2023
Автор: Ева Круковска, Дженифър Длухи
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

САЩ и Европейският съюз са водещи в глобален план, като настояват на преговорите на ООН за климата да се подкрепи утрояването на възобновяемите енергийни източници и удвояването на икономиите на енергия до края на десетилетието.

Близо 60 държави подкрепят целите, които трябва да бъдат включени в резултатите от предстоящите преговори COP28 на ООН в Дубай, твърдят запознати с въпроса. Лидерите на тези държави планират да се присъединят към призива за действие на среща на 2 декември по време на конференцията, казаха те.

Според Международната агенция по енергетика и Международната агенция за възобновяема енергия подобна цел би помогнала да не се допусне глобалното затопляне да се повиши с 1,5C, което е критичен праг.

Конференцията COP28, която ще се проведе от 30 ноември до 12 декември, трябва да определи насоките за борба с изменението на климата до края на десетилетието, но все още съществува дълбоко разделение между развиващите се и развитите страни по отношение на начините за намаляване на емисиите на парникови газове и, което е по-важно, кой трябва да плати за прехода към по-екологична енергия.

Стремежът към утрояване на възобновяемите източници като вятърната и слънчевата енергия се подкрепя от страни като Австралия, Замбия, Южна Африка, Япония и Сингапур. Съдбата му обаче до голяма степен ще зависи от Китай и Индия, които досега не са дали знак за подкрепа. Решенията по време на преговорите в ООН се нуждаят от единодушната подкрепа на повече от 190 държави.

Планираното обещание ще очертае стъпките, необходими за постигане на целите за чиста енергия, като например осигуряване на по-голямо финансиране - особено в развиващите се страни - укрепване на енергийните мрежи, подобряване на издаването на разрешителни и разработването на пазарни правила, които да насърчават инвестициите.

Коалицията също така твърди, че целите трябва да бъдат съчетани с отказ от изкопаеми горива, които не са придружени от технологии за намаляване на емисиите.

Определението за "неутрализирани" ще бъде един от най-спорните въпроси в Дубай. Обединените арабски емирства - домакин на преговорите и голям производител на петрол - са сред най-големите поддръжници на улавянето и съхранението на въглерод и виждат в него роля, която да позволи продължаване на изгарянето на мръсни горива в бъдеще.

ЕС с 27 държави, който има обвързваща цел да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г., смята, че такива технологии трябва да се използват главно за "трудноизползваеми сектори" и не трябва да се използват за отлагане на постепенното спиране на изкопаемите горива.