В развитие

Всеки делник от 12 до 14 часа и от 18 до 20 часа
Водещ: Вероника Денизова

Булгаргаз трябва да излезе от положението си на основен доставчик на природен газ

Николай Кискинов, управляващ съдружник "Владимиров Кискинов" във "В развитие", 09.02.2022

17:15 | 9 февруари 2022
Обновен: 20:08 | 9 февруари 2022
Автор: Галина Маринова

Трябва да наблюдаваме все по-стремително оттегляне от пазара на Булгаргаз като доставчик. Това каза Николай Кискинов, управляващ съдружник "Владимиров Кискинов", в рубриката Check box на предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Делян Петришки. 

Историческата роля на Булгаргаз е, че той беше нещо като "газовия НЕК", каза гостът. Някога НЕК снабдяваше пазара по регулирани цени, после го снабдяваше по свободно договорени цени. В момента ролята на НЕК е да продава енергия от ВЕЦ-овете си и да си покрива загубите, натрупани в годините, т.нар. тарифен дефицит и да изкупува определени енергии по дългосрочни договори с въглищните централи. Но като цяло той е изведен от свободния пазар, не снабдява предприятия и т.н., макар че има лиценз за търговия. "Не се усеща на пазара като конкурент на търговците и това е правилно". 

Булгаргаз исторически продаваше по регулирани цени на всички. В момента ролята му е, хем да договаря количества за внос, хем да ги продава по регулирани цени на крайните снабдители, за да снабдяват потребителите и малката индустрия, хем е сключил много договори по свободно договорени цени с големите предприятия. Друг е въпроса колко са свободно договорени тези цени. Те са цени, които той предлага на регулатора за одобрение, поясни събеседникът.

"За да се конкурират с него доставчиците от свободния пазар, малкото търговци, които има, те предлагат на цена на "Булгаргаз минус". Цената на Булгаргаз е измерител. Представете си на свободния електроенергиен пазар да се предлагаше цена "НЕК минус". Надживели сме очевидно този етап. Същото трябва да се случи и при природния газ".

Постепенно трябва Булгаргаз да излезе от положението си на основен доставчик на природен газ за свободно договорени цени, подчерта Кискинов. "Да остане по регулирани цени и да си има някакви количества. Трябва да се остави на търговците на природен газ да снабдяват индустрията на пазарни цени. Тези цени може да са, било от програмата за освобождаване на количества, по която задължено лице е Булгаргаз, било от внос от трети страни, може пак да е Русия, Азербайджан, от регионалните пазари, било от местен добив, било от хранилището, който каквато стратегия си избере". 

Относно посредниците в търговията с газ гостът каза, че преди 20-на години наистина е имало една компания, която е стояла между доставчика и местния потребител и тогава тя е била наистина просто последник, защото не е изпълнявал никаква функция.

"Сегашната ситуация е доста по-различна. Първо, имаме търговците на природен газ, те са лицензирани от КЕВР, отговарят на определени изисквания, участват активно на пазарите, ходят, договарят с крайни клиенти определени количества, не с Булгаргаз. Предлагат на потребителите специфични продукти и нещо много интересно - те са гаранти на цената, носят търговския риск на сделката, а това е основната роля на търговците, че те трябва да осигурят, че на тази цена, която е договорена, ще се осигури съответното количество. След това търговецът отива на борсите, започва да договаря, прави сделки, прави марж, управлява риска. Това не е посредник, а много активен участник, който носейки риска от цената, гарантира интересите на крайния клиент". 

Активната роля на търговците на природен газ трябва да се приветства и намаляващата роля на Булгаргаз, като основен доставчик на пазара, трябва да се насърчава. "Може би дори можем да говорим за това, че на Булгаргаз не трябва да му се разрешава да сключва сделки на пазара по свободно договорени цени с индустрията, а по-скоро да захранва пазара с ликвидност, за да може търговците да изкупуват количества газ, както е на пазара на електрическа енергия". 

Наблюдават ли се признаци, че пазарът на електроенергия започва да се излекува от болестта, която му бе причинена през последните три месеца? Кои са определящите фактори, за да наблюдаваме цена на електроенергията между 300  и 400 лева и какви са цените, които се наблюдават на пазара, например в Унгария? Съпоставими ли са ценовите нива с българския пазар? Как повлия на цените на електрическата енергия факта, че цените на емисиите на парникови газове пробиха 95 евро? Какви са тенденциите на пазара на природен газ? Ако пазарът очаква цена на електроенергия около 200 евро, то трябва ли да се запази програмата за стимулиране на бизнеса при тези нива? Какви цени на електроенергия трябва да бъдат предвиждани от предприятията, които са задължени да правят обществени поръчки? Дали в бюджетите на всички държавни предприятия, на всички възложители трябва да се заложи една цена от около 400 лева? Защо на газовия хъб прави впечатление, че цената е "непроменлива" - около 150 лева? Какви са изводите от изтъргуваните "доста големи количества газ на пазара ден напред на 05.02.2022 и 06.02.2022 година?

Вижте целия коментар във видеото.

Всички гости на предаването "В развитие" може да гледате тук.