Бизнес старт

Всеки делник от 7:00 часа
Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Наблюдението на язовирите е основният инструмент за ограничаване на наводненията

Доц. д-р Косьо Стойчев, ръководител катедра "Регионална и политическа география" в Геолого - географския факултет в Софийски университет “Свети Климент Охридски”, 13.01.2021

11:38 | 13 януари 2021
Обновен: 11:50 | 13 януари 2021
Автор: Николета Рилска

Във водната криза у нас има природна компонента, захранването на реките е естествен процес. Другият проблем е несъобразяването на устройственото планиране с тези процеси. Това заяви доц. д-р Косьо Стойчев, ръководител катедра "Регионална и политическа география" в Геолого - географския факултет в Софийски университет “Свети Климент Охридски”, в предаването “Бизнес старт” с водещ Живка Попатанасова.

По думите на Стойчев у нас липсва система за добър мониторинг и контрол на водните количества, които преминават през речните басейни, включително при наблюдението на язовирите.

“В една такава ситуация най-главният въпрос е какво е наблюдението върху изкуствените водни тела, за да не се допусне прекомерно влизане в речните корита и да се предизвика по-голямо наводнение”.

Според госта друг проблем е, че често се оказва, че хората са построили законно своите домове без необходимите хидрогеоложки проучвания на много места.

“Трябва да се води устройствена политика, която защитава гражданите”.

Стойчев изтъкна като проблем и липсата на инженерен капацитет.

“Нямаме специалисти, които да направят качествени задания за строително проектиране на хидротехнически съоръжения”.

Той отбеляза, че предизвикателство са природните дадености у нас, включително гъстотата на речната мрежа, която създава големи отговорности.

“Имаме над три хидяли язовири, което създава голям хидрогеоложки риск”, коментира гостът.

Вижте целия разговор във видео материала.

Видеа с всички гости на предаването "Бизнес старт" гледайте тук.