Бизнес старт

Всеки делник от 7:30 часа
Водещи: Роселина Петкова и Христо Николов

Лидерството е успешно, когато се разглежда като необходимост за екипите и компаниите

д-р Пламен Димитров, психолог, "Бизнес старт" 08.07.2024 г.

12:01 | 8 юли 2024
Обновен: 14:18 | 8 юли 2024
Автор: Георги Месробович

Лидерството е успешно, когато се разглежда като нужда на групата и организацията. То позволява на екипа да решава по-успешно своите работни задачи и тогава лидерът открива, че не трябва да управлява, а да овласти хората да бъдат по-автономни, по-зрели и по-оригинални в изпълнение на задачите. Също така е важно да се пребори идеята за спешността и неотложността, като се разпределят правилно приоритетите, и само най-неотложните с най-тежки евентуални последствия да бъдат класифицирани като спешни, това коментира д-р Пламен Димитров, психолог, в предаването "Бизнес старт" с водеща Роселина Петкова. 

Близо 80% от мениджърите в световен мащаб докладват, че имат проблем с делегирането на отговорност или че то е неефективно, каза Димитров. Делегирането на отговорност има етапи като анализ на задачите, които един мениджър иска да бъдат делегирани, тъй като изборът на задачи ще изгради тези умения в екипите. Нужно е и да се отдели повече време на този процес, тъй като инвестираното време в началото на процеса спестява повече при изпълнението му.

Част от мениджърите осъзнават важността на споделеното ръководство, но понякога те биват поставени в ситуация, в която е нужно да го приложат. Гостът обясни, че често ръководителите се опитват да намерят решение и да работят по всеки въпрос, но това не е правилният подход.

„Лидерството е успешно, когато се разглежда като нужда на групата и организацията. То позволява на групата да решава по-успешно своите работни задачи и тогава лидерът открива, че не трябва да микроменажира, а да овласти хората да са по-автономни, по-зрели и по-оригинални в изпълнение на задачите. Лидерите, които осъзнават и практикуват споделено лидерство, знаят, че това значи и споделена отговорност, която влияе върху мобилизацията на всички ресурси в една компания.“

Гостът обясни, че при ефективното управление на работата можем да контролираме само себе си и поведението си, но не и външните фактори. Важно е да се пребори идеята за спешност и неотложност, като се разпределят правилно приоритетите и само най-неотложните, с най-тежки евентуални последствия да бъдат класифицирани като спешни.

Планирането и приоритизирането на задачи в един екип се случва чрез добра комуникация. Гостът допълни, че един екип трябва да е адаптивен, тъй като планирането е предвиждане на бъдещи събития на база опит, но не винаги планиращият е прав за изхода от тях. Тук идва ролята на мениджърите да вземат бързо решение, което смятат, че ще даде най-добър резултат в бъдеще.

Ролята на самоконтрола сред служителите е изключително важна, тъй като прекият контрол е ефективен само при наличието на мениджър през цялото време. Гостът обясни, че ако ръководителите създадат практика за самоконтрол сред служителите си, то те ще вършат същата работа и когато са сами.

Делегирането на отговорности спестява време на ръководителите, обучава кадрите да вършат различни дейности и ги прави по-самостоятелни и креативни в работата им.

Целия коментар гледайте във видеото.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да намерите тук.