Бизнес старт

Всеки делник от 7:30 часа
Водещи: Роселина Петкова и Христо Николов

Повече от 1 млрд. души по света в живеят в неформални селища 

Минчо Бенов, национален директор на "Хабитат България", "Бизнес старт", 01.06.2023 г.

13:36 | 1 юни 2023
Обновен: 14:42 | 1 юни 2023
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Преди да стартира кампанията Хабитат заедно с един международен институт разработиха един доклад, показващ, че в определени страни където и проблемът е по-голям има резерв за нарастване на БВП с 10,5% за отделни държави стига да се разрешат тези проблеми. За всяко едно незаконно строено жилище не се плащат такси и данъци, да не си правим и илюзиите, че там не се извършват разпоредителни сделки. Тези жилища се унаследяват, прехвърлят, продават и прочие. Тоест фискът губи едни преки приходи само от това. Често и в тези неформални селища няма течаща вода, няма канализация и тн. Това са развъдници на болести, поради лоши жилищни условия децата не ходят и на училище. Съществуват изследвания, според които ако се реши този проблем посещаемостта на децата в училище ще се повиши с около 30%. Всичко това води след себе си икономически загуби. Това каза Минчо Бенов, национален директор на Хабитат България, в ефира на предаването "Бизнес старт" с водеща Роселина Петкова.

Минчо Бонев разказва повече за кампанията ''Home Equals'', която има за цел да постави във фокуса не само на общественото внимание, но и на хората, които разработват политики, проблемът, свързан с ''гетата'' или неформалните селища, който в световен мащаб е изключително голям. По негови думи става въпрос за повече от 1 млрд. души, които живеят в неформални селища в цял свят. Това от своя страна довежда до редица други проблеми, касаещи икономика, здраве, образование и тн.

''Проблемът се среща в цял свят и това е обусловено в едни обективни процеси, какъвто е урбанизацията. Тя в цял свят е изключително динамична. Потоците от хора, които се стичат към големите икономически активни центрове, са огромни и често те не могат да обезпечат тази своя потребност да живеят в нормални условия''

У нас официална статистика за броя на неформалните селища няма. Има различни изследвания, които показват, че незаконните жилища в България са около 240-300 хиляди. 

''Проблемът е, че вместо положението да се подобрява, от година на година проблемът се задълбочава и става все по-трудно решим. За съжаление разрастването на тези незаконни селища става и ставаше през годините с мълчаливото съгласие и пред очите на общинските администрации. Тяхна е отговорността да не допускат незаконно строителство и когато констатират такова да го прекратяват, но това не се прави и тези незаконни селища се разширяват.''

Бонев разказва, че ако се има предвид действащият в момента закон в регламента тези жилища трябва да бъдат разрушени, а на живущите в тях да бъде предоставено алтернативно настаняване. Имайки предвид мащаба на проблема обаче, това би било невъзможно.

''Именно затова нашата позиция е, че тези селища трябва да бъдат обновявани, което ще рече да се разработи съответното градоустройство и тези селища да бъдат обезпечени с основни инфраструктура и услуги, като канализация, вода, сметоизвозване и тн. Предлагаме да се разработи една нова глава в закона за устройството на територията по примера на Румъния и други страни, които се справят така с проблема - създават специфичен регламент, който позволява обновяването на тези квартали. Когато и ако се създаде такъв регламент трябва да се започне с едно заснемане на сега съществуващите сгради. Тези, които са негодни, дори опасни за хората, които ги обитават, следва да бъдат разрушени.''

По думи на госта възможности това да бъде финансирано има. Те самите са успели да включат в сегашния програмен период в програмата за регионално развитие обновяването на тези квартали като дейност, която може да бъде финансирана през т.нар. интегрирани планове.

''Тоест ако поне 2 общини решат да правят това нещо, те могат да кандидатстват да го финансират. То може да бъде финансирано и от бюджета. Разрешаването на тези проблеми в крайна сметка ще доведе до съответните икономически ефекти в много аспекти включително и дългосрочен план.''

Какви са предизвикателствата пред осигуряването на жилищните нужди у нас?

Целият коментар вижте във видеото.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да гледате тук.