Срив на продажбите на дребно и промишлеността в Китай, 2-ра част

Коментар на Джулия Уан, икономист за региона на Голям Китай в HSBC Holdings Plc.

17:07 | 16 март 2020