Може да се очаква нов етап в работата на европейските институции

Гл. ас. д-р Катя Христова, Нов Български Университет, Бизнес старт, 30.08.2010 г.

 

Последни новини
Още от В 2 минути