Смисълът на ревизията на приватизацията - да установи факти и оценката им

Проф. Ганчо Ганчев макроикономист, преподавател в ЮЗУ, Бизнес старт, 13.02.2020

Последни новини
Още от Начало