Ролята на комуникацията за успеха на благотворителността

д-р Евелина Христова, преподавател по PR, НБУ, В развитие, 18.05.2018 г.

В комуникацията на благотворителността най-важно е да се направи срещата между всички страни и да се осигури двупосочна комуникация, която да върви и в двете посоки. Да се набелязват конкретните нужди и на двете страни и да се намери тяхното златно сечение, обобщи д-р Евелина Христова, преподавател по PR, НБУ, в предаването „В развитие“ с водещ Вероника Денизова.

Христова сподели своя опит, натрупан с годините и след проведени множество изследвания, по повод издаването на своята нова книга. 

„Това, което липсва в България, са личните дарения. Под 10% от даренията са от лични средства, a над 90% от събраните средства в страната идват от фирми и неправителственият сектор. Трябва да се работи в това отношение. Другото, което ни липсва, е доброволческият труд. Хората трябва да разберат, че може да дават малко, но редовно, отколкото веднъж и по много“.

Според д-р Христова възникват нови професии, свързани с комуникациите, когато става дума за благотворителност. Голям е наборът от хора, които се занимават с набиране на средства и те в по-голямата си част са в сферата на комуникациите, твърди тя. В бизнеса много често специалистите, които се занимават с това, са специалисти, които се занимават с корпоративна социална отговорност. Това е по-познатият модел у нас, който заема и голяма част от комуникацията на благотворителността, но не се изчерпва само с това. Според д-р Христова има и как да се развиват курсове по комуникации на благотворителността.

„Много хора си мислят, че когато става дума за комуникация на благотворителността, става дума само за разгласяването ѝ, а всъщност не е така. Публичността е много малка част от дейностите и тя трябва да бъде изключително внимателно планирана. Най-важното е, да се запази достойнството на тези, на които се помага. Да не се излагат на показ техни съкровени мисли или състояния. Но същевременно трябва да се работи с тях, за да се идентифицират нуждите“, допълни гостът.

Каква е нагласата на младите хора в България за благотворителността, има ли чести злоупотреби с нея и повече от специалиста вижте във видеото. 

Последни новини
Още от Начало