Деян Червенкондев оглави енергийния фонд

Правителството прие и наредбата за фонда

Енергийна мрежа. снимка: Dean Hutton/Bloomberg Енергийна мрежа. снимка: Dean Hutton/Bloomberg

Бившият депутат от ГЕРБ Диан Червенкондев оглави фонд "Сигурност на електроенергийната система". Фондът, в който постъпват по 5% от продажбите на електроенергия, бе създаден през лятото като мярка срещу дефицита на НЕК, предизвикан от дългосрочните договори.

Министерството на енергетиката публикува имената на останалите членове на Управителния съвет на фонда.  За представител на Министерството на околната среда и водите е излъчена Боряна Папазчева – Каменова, а на Министерството на финансите – Румен Тушев.

За представители на енергопроизводителите са определени Кремен Георгиев – представител на производителите на конвенционална електрическа енергия и Меглена Русенова – представител на производителите на енергия от ВЕИ.

На заседание в сряда правителството прие и наредбата за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Последни новини
Още от Начало