Бизнес среща

Понеделник – петък, 21,00 часа

Автор и водещ: Таня Кръстева

В България има необходимост от правов ред във всички измерения на това понятие

Лидия Шулева, основател на консултантска къща "Бизнес интелект", Бизнес среща, 01.10.2018 г.

Снимка: Bloomberg TV Bulgaria Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

В България има необходимост от правов ред във всички измерения на това понятие. Това мнение изказа Лидия Шулева, бивш вицепремиер и икономически министър и основател на консултантската къща "Бизнес интелект", в предаването "Бизнес среща" с водещ Таня Кръстева.

В моята кариера така се стекоха обстоятелствата, че се наложи да правя твърде много и различни неща. В годините на преход се наложиха редица промени, които доведоха до намаляване на интереса към дадени специалности. Наложи се да преквалифицираме. Завърших „Финанси“ и започнах да упражнявам консултантска дейност. Сега до известна степен тази дейност продължава. Консултантската си фирма основах през 1991. Започнала съм от най-ниското ниво на предприемачеството. Впоследствие имах ООД и екип от хора, с които работихме в началото на 90-те години, когато стартираше трансформацията от планово-социалистическа икономика в пазарна, коментира още Лидия Шулева.

"В началото на 90-те години въпросът за състоянието на собствеността и правния анализ бе ключов. Разработваха се концепции за приватизация, за преструктуриране. Реализирахме различни проекти. В този период едни бяха изискванията, сега са различни. Има едно правило и то е, че с това, с което си успял в миналото, няма как да успееш в бъдещето. Ако се опираш само на опита, който имаш, и нямаш способността да учиш новото, няма как да успяваш в настоящите условия".

Новата грамотност се състои в склонността бързо да се учиш и да се ориентиран в един динамично променящ се свят. Да имаш нагласата за промяна, научаване и използване на гъвкави подходи. Колкото повече хората имат такъв тип нагласа за промяна, толкова повече успяват. В момента имаме ново поколение на дневен ред - т. нар. „милениуми“. Трябва да се съобразяваме с нагласите и компетенциите и на по-старите поколения, и на новото.Начинът да се използват силните страни и на едните, и на другите подпомага успеха днес. Много от днешните мениджъри са склонни към адаптация, категорична е още Лидия Шулева по темата за необходимите нива и специфика на компетентността.

По повод българското образование гостът пояснява, че образователната ни система все още залага на консервативния подход. Нужни са самостоятелно взимане на решения и работа в екип. Не е достатъчно да залагаш на изучаване на определен материал. Сега има информация за всичко е вече е по-важна способността за комплексно и критично мислене; да подбираш онова, което е есенциално важно.

"Ако и в политиката се прилагат стари формули и си в догонваща функция на работа, държавата няма как да се развива успешно".

Понеже живеем в свят без граници, хората имат възможност да сравняват. Политиката и бизнесът са в отворен, конкурентен свят. Ако условията не ни отговарят, можем да предпочетем друга държава. България е прекрасно място за живот и работа, но има необходимост от правов ред във всички измерения на това понятие, допълва основателката на консултантска къща "Бизнес интелект".

"От една страна, има сериозен недостиг на работна сила. От друга страна, стои въпросът за конкуренцията и заплащането. Има ръст в заплащането в редица сфери с 5,6 процента. В такива случаи се увеличават и цените. Ако заплащането и покупателната способност се съизмерими с тези в някои други държави, много българи биха се върнали. Моята прогноза е, че в следващите години ще има завръщане на много хора".

Когато човек харесва това, което прави, влага сърце и истински усилия. В такъв момент се получава успех. За да си успешен ръководител, най-важното е да имаш добър екип от хора, които са по-добри от теб в много отношения. Трябва сърце в работата, обобщава Лидия Шулева.

 

Последни новини
Още от Бизнес среща